ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Заступник Голови Державної
податкової служби України
_____________ Михайло ТІТАРЧУК
"01" липня 2021 року

Довідник № 104/2
інших податкових пільг
станом на 01.07.2021

Код пільги

Зміст пільги

Назва документа

Номер документа

Дата прийняття документа

Початок дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака цільового призначення

Коментар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ПІЛЬГИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Звільнення від сплати податку учасників Угод

11020025

Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України.

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", стаття 18;

334/94-ВР

28.12.94

18.02.97

null

0

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

11020085

Суми податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачені суб'єктами господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими цим розділом.
Розмір зарахованих сум податку з іноземних джерел протягом податкового (звітного) періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.
Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань такі податки, сплачені в інших країнах: податок на капітал/майно та приріст капіталу; поштові податки; податки на реалізацію (продаж); інші непрямі податки незалежно від того, підпадають вони під категорію прибуткових податків чи оподатковуються іншими податками згідно із законодавством іноземних держав.
Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови подання письмового підтвердження контролюючого органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів.

Податковий кодекс України, підпункт 141.4.9 пункт 141.4 статті 141 розділу I;

2755-VI

02.12.2010

01.04.2015

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи", пункт 31 розділу I;

71-VIII

28.12.2014

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні";

1797-VIII

21.12.2016

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві"

466-IX

16.01.2020

11020182

Кошти, одержані юридичними особами, включаючи українські наукові організації, у зв'язку з проектами та діяльністю Центру, не підлягають оподаткуванню або іншим зборам з боку уряду України чи будь-яких його органів.

Указ Президента України "Про затвердження Угоди про створення Українського науково-технологічного центру (УТНЦ)";

202/94

04.05.94

16.07.94

null

0

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

11020186

Якщо конкретні форми наукового і технологічного співробітництва передбачають пряму чи непряму фінансову допомогу Європейського Співтовариства, через організації, засновані за участю Європейського Співтовариства, учасникам Української Сторони, то на будь-які такі гранти, фінансову чи іншу допомогу, що надається Європейським Співтовариством учасникам Української Сторони для підтримки їхньої наукової та технологічної діяльності, розповсюджуються податкові та митні пільги.
Такі гранти будуть звільнені Українською Стороною від сплати мита, будь-яких митних зборів, податків на прибуток, а також від сплати всіх інших аналогічних податків і зборів.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським співтовариством про наукове та технологічне співробітництво";

368-IV

25.12.2002

11.02.2003

null

0

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 розділу I;

2755-VI

02.12.2010

11020189

З метою реалізації положень цієї Угоди обладнання, матеріали (крім підакцизних товарів), фінансові ресурси, роботи та послуги, які надаватимуться Турецькою Стороною та використовуватимуться українськими реципієнтами в рамках цієї Угоди, звільнятимуться від будь-яких податків. мит, зборів (крім митних зборів, які сплачуються українськими реципієнтами) або інших податкових зобов'язань, які стягуються або можуть бути стягнені на території України.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво";

1194-IV

18.09.2003

17.09.2003

null

0

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

11020190

Звільнення від будь-яких мит, внутрішніх податків та інших фіскальних зборів, які можуть стягуватися в Україні стосовно постачання Обладнання і послуг японськими громадянами відповідно до Гранту.

Закон України "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання освітлювального обладнання Львівському державному академічному театру опери та балету імені С. Крушельницької";

1606-IV

17.03.2004

17.03.2004

null

0

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

11020191

З метою сприяння реалізації проектів у рамках цієї Угоди все обладнання, матеріали (крім підакцизних) та послуги, що необхідні для їх впровадження і ввозяться на митну територію України, звільняються від податків, зборів та інших обов'язкових платежів, включаючи митні збори.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про технічне співробітництво";

1335-IV

25.11.2003

19.11.2004

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

11020206

У випадку, коли ЛСА надає Уряду країни обладнання, механізми та матеріали, які ввозяться в Україну, Уряд України звільняє таке обладнання, механізми та матеріали від податків, у тому числі від мит та інших обов'язкових платежів.
У випадку, коли ЛСА надає обладнання, механізми та матеріали, які придбаються в Україні, Уряд України звільняє таке обладнання, механізми та матеріали від податків, у тому числі від податку на додану вартість та інших обов'язкових платежів.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між України та Урядом Японії про технічне співробітництво та гранатову допомогу";

1969-IV

01.07.2004

01.07.2004

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

11020214

Українська сторона звільняє Виконавчий органи (іноземний державний орган, іноземне державне або приватне підприємство, будь-яку державну або приватну організацію) від податку на доходи або будь-яких інших прямих податків чи платежів, пов'язаних із заробітною платою, що виплачуються їм з датських фондів та джерел за їхні послуги в межах України в рамках цієї Угоди.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про технічне і фінансове співробітництво" (підпункт "b" пункту 3 статті 2 Угоди);

948-V

18.04.2007

03.07.2007

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

11020215

Установи, консалтингові компанії, неурядові організації чи інші юридичні особи, які найняті або фінансуються Шведською стороною для виконання завдань в Україні в рамках технічного та фінансового співробітництва між Шведською та Українською сторонами, які не є резидентами України, звільняються від сплати податків та подібних зборів із прибутку компаній, товарообігу чи на будь-яких аналогічних підставах, а також з заробітної плати й винагород, що виплачені Шведською стороною за їхні послуги в рамках проекту/програми технічного і фінансового співробітництва.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про загальні умови технічного та фінансового співробітництва" (пункт 5 стаття 7 Угоди);

320-VI

04.06.2008

18.07.2008

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

11020216

За умови дотримання положень попереднього розділу всі платежі підрядникам за контрактами надання Технічної допомоги звільняються від будь-яких податків або будь-яких інших зборів чи обов'язкових платежів, що стягуються Україною або на території України, такою мірою, якою ці платежі фінансуються за рахунок грантових коштів.

Закон України "Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні" (розділ 8.02 стаття 8 Договору);

319-IV

04.06.2008

17.07.2008

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

11020217

Вартість послуг, що надаються в рамках Технічної допомоги, та вартість усіх Грантових коштів звільняються від податку на прибуток підприємств, що стягується Україною або на території України, та не становитимуть, чи вважатимуться такими, що становлять, оподатковувану вигоду або оподатковуваний дохід організації, яка може одержати прямі або непрямі вигоди від такої Технічної допомоги або Грантових коштів.

Закон України "Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні" (розділ 8.03 стаття 8 Договору);

319-IV

04.06.2008

17.07.2008

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

11020225

Відсотки та всі інші платежі, які належать Північній Екологічній Фінансовій Корпорації (НЕФКО) й виникають унаслідок проектів і фінансової діяльності, передбаченої цією Угодою, а також активи та доходи НЕФКО, пов'язані з такою фінансовою діяльністю й проектами, звільняються від оподаткування.

Закон України "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією" (стаття 3 Рамкової угоди);

2533-VI

21.09.2010

18.11.2010

null

0

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

11020292

Товари, обладнання, техніка, інше майно та послуги, що надаватимуться та використовуватимуться в рамках цієї Імплементаційної угоди, перелік яких попередньо узгоджений Сторонами, незалежно чи вони імпортуватимуться, експортуватимуться, купуватимуться чи іншим чином використовуватимуться в Україні, будуть звільнені від будь-яких тарифів, додаткових оплат, мит, ввізного мита, мита на експорт та іншого подібного оподаткування в Україні.

Закон України "Про ратифікацію Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1" (пункт 5.1 статті 5 Імплементаційної угоди);

4338-VI

13.01.2012

09.02.2012

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

11020311

Проекти, що фінансуються НАТО, в тому числі їхні активи, доходи та інше майно (яким володіє реципієнт або інша особа від імені реципієнта) звільняються зокрема, від податку на прибуток підприємств; разом з тим, ні НАТО, ні реципієнт не будуть претендувати на звільнення зокрема, від оподаткування податком на прибуток підприємств вартості комунальних послуг.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус представництва НАТО в Україні" (стаття 25 Угоди);

989-VIII

04.02.2016

12.03.2016

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

11020312

Реципієнтам дозволяється укладати прямі контракти на придбання товарів, послуг і будівництва з будь-якого джерела всередині і за межами України щодо проекту, що фінансується НАТО. Такі контракти, товари, послуги і будівництво не підлягають зокрема, оподаткуванню податком на прибуток підприємств в Україні. Товари, послуги і будівництво, набуті відповідно до цього положення, не повинні відчужуватися шляхом їх продажу або дарування в Україні, за виключенням умов, затверджених Урядом України.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус представництва НАТО в Україні" (стаття 26 Угоди);

989-VIII

04.02.2016

12.03.2016

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

11020313

Кредитна Установа для Відбудови (далі - KfW) звільняється від усіх податків та інших державних зборів, що стягуються в Україні у зв'язку з укладенням і виконанням кредитної угоди, зазначеної у пункті 1 статті 2.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")" (пункт 1 статті 3 Угоди)

943-VIII

27.01.2016

03.03.2016

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

11020314

Товари та операції з ними, роботи та послуги, що мають фінансуватися за рахунок коштів, зазначених у пункті 4 статті 1, звільняються від обкладання митом, митними зборами та усіма іншими податками та зборами, що застосовуються в Україні.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")" (пункт 2 статті 3 Угоди)

943-VIII

27.01.2016

03.03.2016

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

11020315

Кредитна Установа для Відбудови (далі - KfW) звільняється від усіх податків та інших державних зборів, що стягуються в Україні у зв'язку з укладенням і виконанням Кредитних та Фінансових угод, зазначених у пункті 1 статті 2.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проект "Підтримка природно-заповідних територій в Україні" (пункт 1 статті 3 Угоди)

976-VIII

03.02.2016

16.03.2016

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

11020316

Товари та операції з ними, роботи та послуги, що фінансуються за рахунок грантових коштів, зазначених у пункті 1 статті 1, не обкладаються митом, митними зборами та будь-якими іншими податками та зборами, що застосовуються на території України. Це стосується також операцій, здійснюваних через місцеві розпорядчі фонди, які можуть бути створені для цілей проекту.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проект "Підтримка природно-заповідних територій в Україні" (пункт 2 статті 3 Угоди)

976-VIII

03.02.2016

16.03.2016

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

11020317

Уряд України звільняє Японське агентство міжнародного співробітництва (далі - ЛСА) від усіх фіскальних зборів та податків, що стягуються в Україні з та/або у зв'язку з Кредитом і нарахованими відсотками.

Закон України "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Другу позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва" (пункт 6 Угоди)

988-VIII

04.02.2016

04.03.2016

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

11020318

Платежі, які будуть здійснюватися безпосередньо або опосередковано Федеративною Республікою Німеччина на користь Палати для покриття витрат звільняються від прямих податків.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування Німецько-Української промислово-торговельної палати" (пункт 2 статті 4 Угоди)

1027-VIII

16.03.2016

17.04.2016

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

Інші пільги з податку на прибуток підприємств

11020301

Фінансовий результат до оподаткування зменшується: на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням пункту 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу.

Податковий кодекс України, підпункт 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 розділу III;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2015

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи", пункт 31 розділу I;

71-VIII

28.12.2014

Податковий кодекс України, підпункт 140.4.4 пункту 140.4 статті 140 розділу III;

 

 

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві"

466-IX

23.05.2020

11020302

Якщо за результатами звітного періоду отримано від'ємний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій та/або від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх податкових (звітних) періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), сума такого від'ємного значення загального фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів зменшує загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів, що наступають за податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від'ємного значення фінансового результату.

Податковий кодекс України, підпункт 141.2.4 пункту 141.2 статті 141 розділу III;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2015

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи", пункт 31 розділу I;

71-VIII

28.12.2014

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні"

1797-VIII

21.12.2016

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві"

466-IX

16.01.2020

11020303

Звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).

Податковий кодекс України, підпункт 141.6.1 пункту 141.6 статті 141 розділу III;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2015

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи", пункт 31 розділу I

71-VIII

28.12.2014

11020304

Звільняються від оподаткування суми коштів у вигляді внесків, які надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків та осіб, які уклали договори страхування відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також осіб, які уклали договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду відповідно до зазначеного Закону.

Податковий кодекс України, підпункт 141.6.2 пункту 141.6 статті 141 розділу III;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2015

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи", пункт 31 розділу I

71-VIII

28.12.2014

11020382

Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) або прибутку від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження державних цінних паперів або облігацій місцевих позик, або боргових цінних паперів, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями (крім прибутку нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях) включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження державних цінних паперів або облігацій місцевих позик, або боргових цінних паперів, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями), або у вигляді інших доходів за державними цінними паперами, що виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та/або реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, або у вигляді процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), що відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи віднесені до витрат Національного банку України, або за кредити (позики), що отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.

Податковий кодекс України, підпункт 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу I;

2755-VI

02.12.2010

27.05.2015

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів, отриманих нерезидентами за борговими зобов'язаннями";

482-VIII

22.02.2015

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні";

1797-VIII

21.12.2016

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів - інвесторів у цінні папери", пункт 2 статті 1 розділу I;

2146-VIII

07.09.2017

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві";

466-IX

16.01.2020

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу"

1016-IX

01.12.2020

11020383

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму субсидій, отриманих платником податку - суб'єктом кінематографії України для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", здійснених при виробництві (створенні) фільму та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Податковий кодекс України, підпункт 140.4.4 пункту 140.4 статті 140 розділу III;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2018

null

1

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні";

2176-VIII

07.11.2017

Податковий кодекс України, підпункт 140.4.7 пункту 140.4 статті 140 розділу III;

 

 

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві"

466-IX

16.01.2020

11020384

Фінансовий результат до оподаткування зменшується платником - правонаступником на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування платника податку, що реорганізується шляхом:
приєднання, злиття, перетворення у періоді затвердження передавального акта;
поділу, виділу у періоді затвердження розподільчого балансу пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом.
При проведенні реорганізації від'ємне значення об'єкта оподаткування податкового (звітного) періоду, що обліковувалося у платника податку, що припиняється, на дату затвердження передавального акта або розподільчого балансу, зменшує фінансовий результат до оподаткування платника податку правонаступника в сумі, що не перевищує суму власного капіталу платника податку, що припиняється, станом на кінець попереднього податкового (звітного) року та за умови, що платник податку, що припиняється, та платник податку - правонаступник були пов'язаними особами більше ніж вісімнадцять послідовних місяців до дати завершення приєднання (злиття);

Податковий кодекс України, підпункт 140.4.5, пункт 141.4 статті 141 розділу I;

2755-VI

02.12.2010

23.05.2020

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві"

466-IX

16.01.2020

11020385

Не є доходами для цілей підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 Кодексу субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, передбачених Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

Податковий кодекс України, підпункт 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 розділу III;

2755-VI

16.01.2020

13.08.2020

null

1

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео та кіновиробництва"

821-IX

21.07.2020

11020388

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму бюджетних грантів, отриманих платником податку та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності"

Податковий кодекс України, підпункт 140.4.8 пункту 140.4 статті 140 розділу III;

2755-VI

02.12.2010

23.12.2020

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій"

962-IX

04.11.2020

ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ

18010504

Не сплачується земельний податок за земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень.

Податковий кодекс України, підпункт 283.1.5 пункту 283.1 статті 283 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

18010505

Не сплачується податок за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

Податковий кодекс України, підпункт 283.1.8 пункту 283.1 статті 283 розділу XIII;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2015

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи"

71-VIII

28.12.2014

18010507

Не сплачується земельний податок за земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур.

Податковий кодекс України, підпункт 283.1.3 пункту 283.1 статті 283 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

18010508

Не сплачується податок за землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:
а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;
б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі.

Податковий кодекс України, підпункт 283.1.4 пункту 283.1 статті 283 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

18010509

Не сплачується податок за земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

Податковий кодекс України, підпункт 283.1.6 пункту 283.1 статті 283 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

18010531

Не сплачується податок: за сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства.

Податковий кодекс України, підпункт 283.1.1 пункту 283.1 статті 283 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

18010532

Не сплачується податок за землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння.

Податковий кодекс України, підпункт 283.1.2 пункту 283.1 статті 283 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

18010584

Не сплачується земельний податок за земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

Податковий кодекс України, підпункт 283.1.7 пункту 283.1 статті 283 розділу XIII;

2755-VI

02.12.2010

12.08.2012

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

5083-VI

05.07.2012

18010589

Не нараховується та не сплачується у період з 14 квітня 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операції та/або операції Об'єднаних сил (ООС), плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що розташовані на тимчасово окупованій території та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб.

Податковий кодекс України, підпункт 38.7 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2017

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні";

1797-VIII

21.12.2016

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні";

1989-VIII

23.03.2017

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів"

2628-VIII

23.11.2018

ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

14060049

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво;

 

07.05.92

07.05.92

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14060050

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню ядерної зброї;

 

31.12.93

31.12.93

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.2010

14060051

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Закон України "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про консультування і технічне співробітництво";

32/97-ВР

24.01.97

24.01.97

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14060053

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць СНД;

 

22.12.93

22.12.93

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 розділ I

2755-VI

02.12.2010

14060148

Звільнення від оподаткування товарів, обладнання та послуг, що постачаються за кошти безвідплатної допомоги Урядом Японії у рамках Меморандуму для створення Японського центру в Україні.

Закон України "Про ратифікацію Меморандуму про створення і діяльність Японського центру в Україні";

742/97-ВР

17.12.97

08.01.98

null

0

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14060149

Звільнення від сплати податку учасників Угоди.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про надання безповоротної фінансової допомоги на Проект "Охорона здоров'я матерів і дітей (неонтологія)";

69-XIV

24.07.98

07.08.98

null

0

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14060182

Звільняються від оподаткування ПДВ обладнання, матеріали та послуги, які фінансуються нідерландською стороною.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерландів про технічне та фінансове співробітництво";

498-XIV

17.03.99

20.04.99

null

0

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14060191

Звільняються від оподаткування ПДВ обладнання та послуги, які надаватимуться за Грантом японськими фізичними чи японськими юридичними особами.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних інструментів Національній філармонії України";

933-XIV

14.07.99

27.07.99

null

0

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14060192

Звільняються від оподаткування ПДВ обладнання та послуги, які надаватимуться за Грантом японськими фізичними чи японськими юридичними особами

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіовізуального обладнання Національному музею історії України";

1161-XIV

19.10.99

12.11.99

null

0

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14060193

Звільняються від оподаткування ПДВ обладнання, матеріали та послуги, які фінансуються Швейцарською стороною на безвідплатній основі та обладнання, тимчасово ввезене для потреб реалізації проектів.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво";

665-XIV

14.04.99

09.06.99

null

0

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14060204

Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з поставки виробничими та торговими підприємствами дитячих святкових подарунків, а також квитків на новорічно-різдвяні заходи для дітей, що закуповуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, профспілкових комітетів підприємств та організацій.

Закон України "Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей", стаття 2

2117-III

30.11.2000

з 15.11 щороку

15.01 щороку

0

null

14060288

Такі гранти будуть звільнені Українською Стороною від сплати мита, будь-яких митних зборів, податків на прибуток, а також від сплати всіх інших аналогічних податків і зборів.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво";

368-IV

25.12.2002

11.02.2003

null

0

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2, стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14060299

З метою реалізації положень цієї Угоди обладнання, матеріали (крім підакцизних товарів), фінансові ресурси, роботи та послуги, які надаватимуться Турецькою Стороною та використовуватимуться українськими реципієнтами в рамках цієї Угоди, звільнятимуться від будь-яких податків. мит, зборів (крім митних зборів, які сплачуються українськими реципієнтами) або інших податкових зобов'язань, які стягуються або можуть бути стягнені на території України.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво";

1194-IV

18.09.2003

17.10.2003

null

0

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2, стаття 3 розділ I

2755-VI

02.12.2010

14060307

Звільнення від будь-яких мит, внутрішніх податків та інших фіскальних зборів, які можуть стягуватися в Україні стосовно постачання Обладнання і послуг японськими громадянами відповідно до Гранту.

Закон України "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання освітлювального обладнання Львівському державному академічному театру опери та балету імені С. Крушельницької";

1606-IV

17.03.2004

25.05.2004

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2, стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14060352

Товари, призначені для використання у рамках співробітництва у галузях, вказаних у пункті 1 цієї статті, при вивезенні не підлягають оподаткуванню зборами та податками, стягнення яких знаходиться у компетенції митних органів Російської Федерації і України за виключенням випадків, стосовно яких цією Угодою передбачено інше.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва у освоєнні космічного простору, створення та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки" (стаття 3 Угоди);

241-IV

22.11.2002

14.04.2003

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2, стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14060364

Послуги, що надаються Банком в Україні, звільняються від податку на додану вартість.

Закон України "Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні" (розділ 7.05, стаття 7 Договору);

319-IV

04.06.2008

17.07.2008

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2, стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14060365

Усі імпортовані та вироблені в Україні обладнання, матеріали, роботи та послуги., включаючи консультаційні послуги, які використовуються для надання Технічної допомоги або для грантового спів фінансування і фінансуються за рахунок грантових коштів, звільняються від будь-яких податків і зборів або обов'язкових платежів, що стягуються Україною або на території України.

Закон України "Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні" (розділ 8.01, стаття 8 Договору);

319-IV

04.06.2008

17.07.2008

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2, стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14060389

Контракти, фінансовані коштом Співтовариства, не підлягають сплаті податку на додану вартість, гербового, реєстраційного або інших аналогічних зборів в Україні, незалежно від того, чи існують такі збори, чи повинні бути впроваджені, і незалежно від того, чи укладені ці контракти з особами з України чи інших країн.

Закон України "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських співтовариств" (пункт 3.3 статті 3 Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських співтовариств);

360-VI

03.09.2008

06.01.2009

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2, стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14060390

У тих випадках, коли контракт стосується поставки товарів, що походять з України, контракт повинен бути укладений на підставі цін, без урахування податку на додану вартість. Термін "товар" слід розуміти як будь-який продукт, послугу і/або права, які підлягають продажу.

Закон України "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських співтовариств" (пункт 3.4 статті 3 Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських співтовариств);

360-VI

03.09.2008

06.01.2009

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2, стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14060393

Відсотки та всі інші платежі, які належать Північній Екологічній Фінансовій Корпорації (НЕФКО) й виникають унаслідок проектів і фінансової діяльності, передбаченої цією Угодою, а також активи та доходи НЕФКО, пов'язані з такою фінансовою діяльністю й проектами, звільняються від оподаткування.

Закон України "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією" (стаття 3 Рамкової угоди);

2533-VI

01.09.2010

18.11.2010

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2, стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14060407

Звільняються від оподаткування операції з постачання легкових автомобілів для осіб з інвалідністю уповноваженому органу виконавчої влади з їх оплатою за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та коштів фондів загальнообов'язкового державного страхування, а також операції з їх безоплатної передачі інвалідам.

Податковий кодекс України, підпункт "в" підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов діяльності для підприємств та організацій, які засновані громадськими об'єднаннями осіб інвалідністю"

344-IX

05.12.2019

14060408

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг із доставки пенсій, страхових виплат та грошової допомоги населенню (незалежно від способу доставки) на всіх етапах доставки до кінцевого споживача.

Податковий кодекс України, підпункт 197.1.4 пункту 197.1 статті 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

14060413

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з харчування та облаштування на нічліг та надання інших соціальних послуг бездомним особам у центрах обліку, закладах соціального захисту для бездомних осіб, а також особам, звільненим з місць позбавлення волі, у центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Податковий кодекс України, підпункт "в" підпункту 197.1.7 пункту 197.1 статті 197 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

4834-VI

24.05.2012

14060415

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи.

Податковий кодекс України, підпункт "ґ" підпункту 197.1.7 пункту 197.1 статті 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

14060416

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими соціальними послугами за рахунок державних коштів, що надаються особам, які утримуються в реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), установах, підприємствах, організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю та їх спілок, які займаються реабілітацією, оздоровленням та фізкультурно-спортивною діяльністю, центрах обліку та закладах соціального захисту для бездомних осіб, центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та осіб з інвалідністю, будинках-інтернатах для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, психоневрологічних та спеціалізованих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах.

Податковий кодекс України, підпункт "д" підпункту 197.1.7 пункту 197.1 статті 197 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

4834-VI

24.05.2012

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов діяльності для підприємств та організацій, які засновані громадськими об'єднаннями осіб інвалідністю"

344-IX

05.12.2019

14060420

Звільняються від оподаткування операції з безкоштовної передачі рухомого складу однією залізницею або підприємством залізничного транспорту загального користування іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального користування державної форми власності.

Податковий кодекс України, підпункт 197.1.12 пункту 197.1 статті 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

14060421

Звільняються від оподаткування операції з безоплатної приватизації житлового фонду, включаючи місця загального користування у багатоквартирних будинках та прибудинкових територій, присадибних земельних ділянок відповідно до законодавства, а також постачання послуг, отримання яких згідно із законодавством є обов'язковою передумовою приватизації житла, прибудинкових територій багатоквартирних будинків, присадибних земельних ділянок.

Податковий кодекс України, підпункт 197.1.13 пункту 197.1 статті 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

14060422

Звільняються від оподаткування операції з безоплатної передачі працівникам радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств, що приватизуються, та прирівняним до них особам частки державного майна (акцій) відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі". Перелік підприємств, які підлягають приватизації, визначається Кабінетом Міністрів України.

Податковий кодекс України, підпункт 197.1.13 пункту 197.1 статті 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

14060424

Звільняються від оподаткування операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійництво та благодійні організації.

Податковий кодекс України, підпункт 197.1.15 пункту 197.1 статті 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

14060425

Звільняються від оподаткування операції безоплатної передачі в державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об'єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень.

Податковий кодекс України, підпункт 197.1.16 пункту 197.1 статті 197 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

3609-VI

07.07.2011

14060426

Звільняються від оподаткування операції з безоплатного постачання товарів/послуг власного виробництва підсобними господарствами і лікувально-виробничими трудовими майстернями (цехами, дільницями) будинків-інтернатів, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів реінтеграції бездомних осіб, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, спеціалізованих лікарень, лікувально-профілактичних закладів особливого типу та диспансерів за умови, що така передача здійснюється для задоволення власних потреб зазначених закладів.

Податковий кодекс України, підпункт 197.1.17 пункту 197.1 статті 197 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

4834-VI

24.05.2012

14060427

Звільняються від оподаткування операції з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги, обов'язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо.

Податковий кодекс України, підпункт 197.1.18 пункту 197.1 статті 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

14060428

Звільняються від оподаткування операції з надання послуг з реєстрації актів цивільного стану державними органами, уповноваженими здійснювати таку реєстрацію згідно із законодавством.

Податковий кодекс України, підпункт 197.1.19 пункту 197.1 статті 197 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

4834-VI

24.05.2012

14060430

Звільняються від оподаткування операції з постачання (продажу, передачі) земельних ділянок, земельних часток (паїв), крім тих, що розміщені під об'єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно до законодавства (з урахуванням положень абзацу першого підпункту 197.1.13 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України).

Податковий кодекс України, абзац перший підпункту 197.1.21 пункту 197.1 статті 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

14060431

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з надання в оренду (суборенду) земельних ділянок, що перебувають у власності держави або територіальної громади, якщо кошти за такі послуги у повному обсязі сплачуються безпосередньо на відповідні рахунки органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Податковий кодекс України, абзац другий підпункту 197.1.21 пункту 197.1 статті 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів"

2628-VIII

23.11.2018

14060432

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, якщо такі послуги та/або роботи постачаються особою, яка безпосередньо отримує оплату їх вартості з рахунка органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів

Податковий кодекс України, підпункт 197.1.22 пункту 197.1 статті 197 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні";

5083-VI

05.07.2012

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві"

466-IX

16.01.2020

14060439

Звільняються від оподаткування операції з постачання товарів/послуг у частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету.

Податковий кодекс України, підпункт 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

14060440

Звільняються від оподаткування операції з постачання та ввезення на митну територію України товарів/послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, що проживають разом з такими особами. Порядок звільнення від оподаткування та перелік операцій, що підлягають звільненню від оподаткування, встановлюються Кабінетом Міністрів України виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави та/або правил міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку. У разі подальшого постачання (продажу) на митній території України транспортних засобів, що були ввезені із звільненням від оподаткування відповідно до норм цього підпункту, податок сплачується особою, зазначеною у третьому абзаці підпункту 3 пункту 180.1 статті 180 цього Кодексу не пізніше дня такого постачання.
У порядку, встановленому абзацом першим цього пункту, також звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання товарів/послуг на митній території України, передбачених для надання гуманітарної допомоги в Україні дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав і представництвами міжнародних організацій в Україні згідно з нормами Закону України "Про гуманітарну допомогу".

Податковий кодекс України, пункт 197.2 статті 197 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві"

466-IX

16.01.2020

14060443

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через митну територію України, а також з постачання послуг, пов'язаних із таким перевезенням (переміщенням).
Звільнення від оподаткування, передбачене абзацом першим пункту 197.8 статті 197 Кодексу, не поширюється на операції з постачання послуг, що виконуються (надаються) для забезпечення переміщення (транспортування) природного газу транскордонними газопроводами (транспортування природного газу територією України в митному режимі транзиту).

Податковий кодекс України, пункт 197.8 статті 197 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році"

909-VIII

24.12.2015

14060444

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг, що надаються іноземним та вітчизняним суднам, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їхнього багажу і вантажів та оплачуються ними відповідно до законодавства України портовими зборами.

Податковий кодекс України, пункт 197.9 статті 197 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

01.08.2011

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

3609-VI

07.07.2011

14060445

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, які здійснюють внутрішні, міжнародні та транзитні польоти в районах польотної інформації зони відповідальності України. Порядок документального оформлення, складання податкових накладних та відображення цих операцій у податковій звітності визначається Кабінетом Міністрів України.

Податковий кодекс України, пункт 197.10 статті 197 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні"

1797-VIII

21.12.2016

14060446

Звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб'єктами підприємницької діяльності - приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, у заставу, у тому числі іпотеку, та на яке було звернено стягнення.
Звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з постачання майна, набутого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно. Звільнення від оподаткування стосується тієї частини вартості майна, за якою воно було набуте у власність в рахунок погашення зобов'язань за договором кредиту (позики).

Податковий кодекс України, пункт 197.12 статті 197 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році"

909-VIII

24.12.2015

14060447

Звільняються від оподаткування операції банків з продажу (передачі) або придбання зобов'язань за депозитами.

Податковий кодекс України, пункт 197.13 статті 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

14060448

Звільняються від оподаткування операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти.

Податковий кодекс України, пункт 197.15 статті 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

1

null

14060449

На період проведення військових навчань на території України, які проводяться в рамках програми "Партнерство заради миру", звільняються від оподаткування операції з поставки на митній території України пально-мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передання учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань.

Податковий кодекс України, пункт 197.17 статті 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

14060458

Тимчасово, до 1 січня 2023 року, суб'єкти космічної діяльності, на яких поширюється дія Закону України "Про космічну діяльність", звільняються від сплати податку на додану вартість за операціями з постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються для потреб космічної діяльності. З метою застосування цієї пільги Кабінет Міністрів України встановлює порядок ведення реєстру зазначених науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

Податковий кодекс України, підпункт "б" пункту 3 підрозділу 2 розділу XX;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

31.12.2022

1

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи";

71-VIII

28.12.2014

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні";

1797-VIII

21.12.2016

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році"

2245-VIII

07.12.2017

14060465

Тимчасово до 1 січня 2022 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД.
Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Податковий кодекс України, пункт 23 підрозділу 2 розділу XX;

2755-VI

02.12.2010

06.08.2011

31.12.2021

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України";

3609-VI

07.07.2011

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм";

4834-VI

24.05.2012

Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків";

713-VII

19.12.2013

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи";

71-VIII

28.12.2014

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні";

1797-VIII

21.12.2016

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів"

2628-VIII

23.11.2018

14060470

Тимчасово до 1 січня 2022 року звільняються від оподаткування операції з вивезення в митному режимі експорту відходів і брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД.
Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Податковий кодекс України, пункт 23 підрозділу 2 розділу XX;

2755-VI

02.12.2010

06.08.2011

31.12.2021

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України";

3609-VI

07.07.2011

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм";

4834-VI

24.05.2012

Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків";

713-VII

19.12.2013

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи";

71-VIII

28.12.2014

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні";

1797-VIII

21.12.2016

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів"

2628-VIII

23.11.2018

14060472

Звільняються від оподаткування операції з вивезення товарів з магазинів безмитної торгівлі за межі митної території України.

Податковий кодекс України, підпункт "ґ" підпункту 195.1.2 пункту 195.1 статті 195 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм"

4915-VI

07.06.2012

14060473

Звільняються від оподаткування операції з вивезення культурних цінностей у митному режимі експорту.

Податковий кодекс України, пункт 210.7 статті 210 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

14060482

Звільняються від оподаткування операції з постачання Національному банку України дорогоцінних металів.

Податковий кодекс України, пункт 197.19 статті 197 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

14.01.2012

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з дорогоцінними металами за участю Національного банку України"

4238-VI

22.12.2011

14060483

Звільняються від оподаткування операції з постачання Національному банку України послуг, пов'язаних з розвідкою, видобутком, виробництвом і використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів та виготовлення банківських металів.

Податковий кодекс України, пункт 197.19 статті 197 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

14.01.2012

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з дорогоцінними металами за участю Національного банку України"

4238-VI

22.12.2011

14060484

Звільняються від оподаткування операції з безоплатної передачі у державну або комунальну власність відповідних територіальних громад трамвайних вагонів (товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД 8603 10 00 10), тролейбусів (товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД 8702 90 90 10), автобусів (товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД 8702) для перевезення громадян на маршрутах (лініях) відповідно до вимог життєзабезпечення населених пунктів. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту (постачання) таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону.

Податковий кодекс України, підпункт 197.1.29 пункту 197.1 статті 197 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

01.07.2012

null

1

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

4834-VI

24.05.2012

14060485

Тимчасово, на період виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону. Порядок здійснення таких операцій визначається Кабінетом Міністрів України. У разі порушення вимог, встановлених цим порядком, платник податку, який фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування, і до такого платника застосовуються штрафні (фінансові) санкції, встановлені цим Кодексом".

Податковий кодекс України, пункт 26 підрозділу 2 розділу XX;

2755-VI

02.12.2010

01.07.2012

На період виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні

1

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

4834-VI

24.05.2012

14060489

Операції з вивезення товарів у митному режимі реекспорту звільняються від оподаткування, крім операцій з вивезення відповідно до пунктів 3 (щодо товарів у вигляді продуктів їх переробки) та 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України, що оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 цього Кодексу.

Податковий кодекс України, пункт 206.5 статті 206 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

08.07.2012

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм";

4915-VI

07.06.2012

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств"

2497-VIII

10.07.2018

14060490

До операцій із вивезення товарів за межі митної території України в митному режимі тимчасового вивезення застосовується умовне повне звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 19 Митного кодексу України.

Податковий кодекс України, пункт 206.8 статті 206 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

08.07.2012

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм"

4915-VI

07.06.2012

14060491

До операцій із вивезення товарів з митної території України на митний склад застосовується умовне повне звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 20 Митного кодексу України.

Податковий кодекс України, пункт 206.9 статті 206 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

08.07.2012

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм"

4915-VI

07.06.2012

14060492

До операцій із вивезення товарів з митної території України у митному режимі переробки за межами митної території застосовується умовне повне звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 24 Митного кодексу України.

Податковий кодекс України, пункт 206.13 статті 206 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

08.07.2012

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм"

4915-VI

07.06.2012

14060497

Товари, обладнання, техніка, інше майно та послуги, що надаватимуться та використовуватимуться в рамках цієї Імплементаційної угоди, перелік яких попередньо узгоджений Сторонами, незалежно чи вони імпортуватимуться, експортуватимуться, купуватимуться чи іншим чином використовуватимуться в Україні, будуть звільнені від будь-яких тарифів, додаткових оплат, мит, ввізного мита, мита на експорт та іншого подібного оподаткування в Україні.

Закон України "Про ратифікацію Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1" (пункт 5.1 статті 5 Імплементаційної угоди);

4338-VI

13.01.2012

09.02.2012

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14060498

Звільняються від оподаткування операції з безоплатної передачі майна Державним концерном "Укроборонпром" та державними підприємствами, у тому числі казенними, які включені до його складу, якщо така передача здійснюється підприємствам, установам чи організаціям з метою проведення демонстрації товарів військового призначення або подвійного використання (з подальшим поверненням цього майна), проведення спільних або самостійних випробувань виробів військового призначення (з подальшим поверненням цього майна або без такого), підтримки науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності державних підприємств, установ та організацій (з подальшим поверненням цього майна або без такого), забезпечення діяльності представництв Державного концерну "Укроборонпром" та підприємств оборонно-промислового комплексу, включених до його складу (з подальшим поверненням цього майна або без такого).

Податковий кодекс України, підпункт 197.1.30 пункту 197 статті 197 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

31.10.2012

null

1

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування підприємств оборонно-промислового комплексу"

5414-VI

02.10.2012

14060500

Тимчасово, на період реалізації проектів (програм) за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення", звільняються під оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України товарів (крім підакцизних товарів і товарів груп 1 - 24 згідно з УКТ ЗЕД) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення". Перелік товарів/послуг та порядок здійснення таких операцій визначаються Кабінетом Міністрів України. У разі порушення вимог, встановлених цим порядком, платник податку, який фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування, і до такого платника застосовуються штрафні (фінансові) санкції, встановлені цим Кодексом.

Податковий кодекс України, пункт 28 підрозділу 2 розділу XX;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2013

null

1

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування"

5412-VI

02.10.2012

14060501

Норми цього підпункту поширюються також на операції з безоплатної передачі об'єктів з балансу юридичної особи будь - якої форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням органу державної влади України або органу місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, незалежно від того, чи є суб'єкти операції платниками податку.

Податковий кодекс України, підпункт 197.1.16 пункту 197.1 статті 197 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

3609-VI

07.07.2011

14060502

Норми цього підпункту поширюються також на операції з безоплатної передачі об'єктів з балансу юридичної особи будь - якої форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням юридичних осіб, у разі передачі основних засобів інфраструктури залізничного транспорту, незалежно від того, чи є суб'єкти операції платниками податку.

Податковий кодекс України, підпункт 197.1.16 пункту 197.1 статті 197 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

3609-VI

07.07.2011

14060518

Тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з першого постачання на митній території України лікарських засобів ввезених на митну територію України, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності.
Звільнення від оподаткування податком на додану вартість застосовується, якщо постачання здійснюється на підставі договорів із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, перелік яких визначений Законом України "Про здійснення державних закупівель", укладених на виконання угод між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, та відповідною спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлі, у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров'я.
Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, та порядок постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, визначаються Кабінетом Міністрів України".

Податковий кодекс України, пункт 38 підрозділу 2 розділу XX;

2755-VI

02.12.2010

07.05.2015

31.12.2022

0

null

Закон України "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів";

332-VI

09.04.2015

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів";

2628-VIII

23.11.2018

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету"

532-IX

17.03.2020

14060519

Тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з першого постачання виробником на митній території України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності.
Звільнення від оподаткування податком на додану вартість застосовується, якщо постачання здійснюється на підставі договорів із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, перелік яких визначений Законом України "Про здійснення державних закупівель", укладених на виконання угод між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, та відповідною спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлі, у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров'я.
Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, та порядок постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, визначаються Кабінетом Міністрів України".

Податковий кодекс України, пункт 38 підрозділу 2 розділу XX;

2755-VI

02.12.2010

07.05.2015

31.12.2022

0

null

Закон України "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів";

332-VI

09.04.2015

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів";

2628-VIII

23.11.2018

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету"

532-IX

17.03.2020

14060520

Тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання (передачі) лікарських засобів та медичних виробів, що були поставлені на митній території України у системі охорони здоров'я від центрального органу виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, та/або від державних підприємств, створених за наказом цього центрального органу виконавчої влади, до кінцевого споживача (пацієнта) у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров'я.
Звільнення від оподаткування податком на додану вартість застосовується, якщо постачання здійснюється на підставі договорів із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, перелік яких визначений Законом України "Про здійснення державних закупівель", укладених на виконання угод між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, та відповідною спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлі, у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров'я.
Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, та порядок постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, визначаються Кабінетом Міністрів України".

Податковий кодекс України, пункт 38 підрозділу 2 розділу XX;

2755-VI

02.12.2010

07.05.2015

31.12.2022

0

null

Закон України "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів";

332-VI

09.04.2015

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів";

2628-VIII

23.11.2018

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету"

532-IX

17.03.2020

14060523

Звільняються від оподаткування операції із постачання товарів та послуг на митній території України як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.

Податковий кодекс України, пункт 197.11 статті 197 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2016

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році"

909-VIII

24.12.2015

14060524

Звільняються від оподаткування операції із постачання товарів та послуг на митній території України, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.

Податковий кодекс України, пункт 197.11 статті 197 розділу V;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2016

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році"

909-VIII

24.12.2015

14060525

Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації", затвердженого Кабінетом Міністрів України для японських суб'єктів з реалізації Проекту встановлюється звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання послуг на митній території України, які виконуються за угодами в рамках реалізації Проекту.

Податковий кодекс України, підпункт "в" пункту 47 підрозділу 2 розділу XX;

2755-VI

02.12.2010

01.07.2016

На період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод

1

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод";

903-VII

23.12.2015

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні"

1797-VIII

21.12.2016

14060526

Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації", затвердженого Кабінетом Міністрів України звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг у рамках реалізації Проекту із спорудження об'єкта (або його частин) японським суб'єктом з реалізації Проекту українському замовнику з реалізації Проекту ПАТ "АК "Київводоканал".

Податковий кодекс України, підпункт "г" пункту 47 підрозділу 2 розділу XX;

2755-VI

02.12.2010

01.07.2016

На період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод

1

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод";

903-VII

23.12.2015

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні"

1797-VIII

21.12.2016

14060527

Агенція НАТО з підтримки та постачання, яка є виконавчим Органом та невід'ємною частиною ОНПП (Організація НАТО з підтримки та постачання, яка є невід'ємною частиною НАТО) має дозвіл на пряме укладення контрактів щодо придбання товарів, послуг і конструкцій від будь-якого постачальника на території України та за її межами. Такі контракти, товари, послуги і конструкції не підлягають оподаткуванню ПДВ в Україні. Товари, послуги і конструкції, які були придбані із застосуванням зазначеного звільнення від оподаткування, не можуть бути відчужені в Україні, у тому числі шляхом продажу або дарування, за винятком на умовах, затверджених Урядом України.

Закон України "Про ратифікацію Угоди про співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання (ОНПП)";

563-VIII

01.07.2015

27.07.2015

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2, стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14060528

Проекти, що фінансуються НАТО, в тому числі їхні активи, доходи та інше майно (яким володіє реципієнт або інша особа від імені реципієнта) звільняються від усіх прямих і непрямих податків; разом з тим, ні НАТО, ні реципієнт не будуть претендувати на звільнення від податків і платежів, які пов'язані з оплатою комунальних послуг.
Реципієнтам дозволяється укладати прямі контракти на придбання товарів, послуг і будівництва з будь-якого джерела всередині і за межами України щодо проекту, що фінансується НАТО. Такі контракти, товари, послуги і будівництво не підлягають сплаті мит, податків, податку на додану вартість та інших платежів в Україні. Товари, послуги і будівництво, набуті відповідно до цього положення, не повинні відчужуватися шляхом їх продажу або дарування в Україні, за виключенням умов, затверджених Урядом України.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Україні" (статті 25, 26 Угоди);

989-VIII

04.02.2016

12.03.2016

null

1

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2, стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14060536

Товари, роботи та послуги що фінансуються відповідно до Контрактів звільняються від сплати будь-яких податків, мит чи інших зборів або обов'язкових платежів, які встановлені Україною чи на її території у відповідності до чинного законодавства України.

Податковий кодекс України, пункт 3.2, стаття 3 розділу I;

2755-VI

02.12.2010

12.03.2016

null

0

null

Закон України "Про ратифікацію Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги" (пункт 2 статті 11 Угоди)

977-VIII

03.02.2016

14060540

Тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я.

Податковий кодекс України, підпункт 2 пункту 381 підрозділу 2 розділу XX;

2755-VI

02.12.2010

01.04.2020

31.12.2022

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету"

532-IX

17.03.2020

14060541

Тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з безоплатного постачання (передачі) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що були ввезені та/або поставлені на митній території України відповідно до підпунктів 1 і 2 пункту 381 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, на користь структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики

Податковий кодекс України, підпункт 3 пункту 381 підрозділу 2 розділу XX;

2755-VI

02.12.2010

01.04.2020

31.12.2022

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету"

532-IX

17.03.2020

14060542

Тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з безоплатного постачання (передачі) лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що були ввезені та/або поставлені (передані) на митній території України відповідно до підпунктів 1 - 3 пункту 381 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, у разі здійснення перерозподілу таких лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них у встановленому законодавством порядку між структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та/або суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики

Податковий кодекс України, підпункт 4 пункту 381 підрозділу 2 розділу XX;

2755-VI

02.12.2010

01.04.2020

31.12.2022

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету"

532-IX

17.03.2020

14060543

Тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з безоплатного постачання (передачі) у системі охорони здоров'я до кінцевого споживача (пацієнта), у тому числі з метою надання необхідних медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що були ввезені та/або поставлені (передані) на митній території України відповідно до підпунктів 1 - 4 пункту 381 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики

Податковий кодекс України, підпункт 5 пункту 381 підрозділу 2 розділу XX;

2755-VI

02.12.2010

01.04.2020

31.12.2022

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету"

532-IX

17.03.2020

14060544

Тимчасово, на період, що закінчується останнім числом місяця, в якому завершується дія карантину, що встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України

Податковий кодекс України, пункт 71 підрозділу 2 розділу XX;

2755-VI

02.12.2010

17.03.2020

останнє число місяця, в якому завершується дія карантину

0

null

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)"

540-IX

30.03.2020

ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ПОДАТКУ З ВИРОБЛЕНИХ В УКРАЇНІ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ)*

Звільнення від сплати податку учасників Угод

14020012

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво;

 

07.05.92

07.05.92

null

0

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2, стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14020013

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню ядерної зброї;

 

31.12.93

31.12.93

null

0

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2, стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14020014

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Закон України "Про ратифікацію Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом ФРГ про консультування і технічне співробітництво";

32/97-ВР

24.01.97

24.01.97

null

0

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2, стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14020015

Звільнення від сплати податку учасників Програми, згідно Закону України.

Загальні правила, що застосовуються до меморандумів про фінансування (Програма технічної допомоги Європейського Співтовариства (TACIS);

 

28.12.94

28.12.94

null

0

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2, стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14020016

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць СНД;

 

22.12.93

22.12.93

null

0

null

Податковий кодекс України, пункт 3.2, стаття 3 розділу I

2755-VI

02.12.2010

14020031

Звільняються від оподаткування операції з реалізації легкових автомобілів для інвалідів, у тому числі дітей з інвалідністю, оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов'язкового державного страхування, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога та для потреб центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи, пожежної і техногенної безпеки), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Податковий кодекс України, підпункт 213.3.1 пункту 213.3 статті 213 розділу VI;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

1

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

5083-VI

05.07.2012

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов діяльності для підприємств та організацій, які засновані громадськими об'єднаннями осіб інвалідністю"

344-IX

05.12.2019

14020032

Звільняються від оподаткування операції з безоплатної передачі для знищення підакцизних товарів (продукції), конфіскованих за рішенням суду та таких, що перейшли у власність держави внаслідок відмови власника, якщо вони не підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку.

Податковий кодекс України, підпункт 213.3.4 пункту 213.3 статті 213 розділу VI

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

14020033

Звільняються від оподаткування операції реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції) та бензолу (за кодом 2902 20 00 00 згідно з УКТ ЗЕД). Ця норма не поширюється на операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства нафтопродуктів (крім товарів (продукції) за кодами 2707 10 90 00, 2707 50 90 00, 2710 12 90 00 та 2711 19 00 00 згідно з УКТ ЗЕД)

Податковий кодекс України, підпункт 213.3.5 пункту 213.3 статті 213 розділу VI;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2018

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи", пункт 54 розділу I;

71-VIII

28.12.2014

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році", пункт 32 розділу I

2245-VIII

07.12.2017

14020034

Звільняються від оподаткування операції з реалізації безпосередньо вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів магазинам безмитної торгівлі. Підставою для звільнення від сплати податку продукції, яка призначена для реалізації магазинами безмитної торгівлі, є належно оформлена митна декларація, що оформляється під час відвантаження продукції від такого виробника.

Податковий кодекс України, підпункт 213.3.8 пункту 213.3 статті 213 розділу VI

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

14020036

У разі повного або часткового повернення покупцем підакцизних товарів (продукції), вироблених (виготовлених) на митній території України, продавцю для усунення недоліків товару (продукції) або його знищення (переробки) у зв'язку з неможливістю усунення таких недоліків, платник податку - продавець проводить коригування податкових зобов'язань зі сплати акцизного податку у звітному періоді, у якому відбулося таке повернення.

Податковий кодекс України, пункт 217.5 статті 217 розділу VI

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

14020037

Виноматеріали, що реалізуються підприємствам вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції, не оподатковуються. В інших випадках реалізація виноматеріалів оподатковується за ставками податку на виноробну продукцію.

Податковий кодекс України, пункт 225.9 статті 225 розділу VI

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

0

null

14020038

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із: а) спирту етилового, який використовується підприємствами первинного та змішаного виноробства виробництва виноградних, плодово-ягідних, інших виноматеріалів і сусла та вермутів.

Податковий кодекс України, підпункт 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2013

null

1

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв"

5074-VI

05.11.2012

14020039

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із: б) спирту етилового, який використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів.

Податковий кодекс України, підпункт 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

1

null

14020040

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із: в) спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який реалізується суб'єктам господарювання з метою його використання як сировини для виробництва продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більш як 0,1 відсотка залишкового етанолу.

Податковий кодекс України, підпункт 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

null

1

null

Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків";

713-VII

19.12.2013

Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо посилення контролю за обігом підакцизних товарів та уточнення окремих податкових норм"

1638-VII

12.08.2014

14020045

Нафтопродукти (коди 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90, 2710 12 15 10, 2710 12 15 20, 2710 12 15 90, 2710 12 21 00, 2710 19 11 10, 2710 19 11 20, 2710 19 11 90, 2710 19 15 10, 2710 19 15 20, 2710 19 15 90, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД) можуть бути реалізованими у якості сировини для виробництва у хімічній промисловості за нульовою ставкою акцизного податку

Податковий кодекс України, підпункт 229.4.1 пункту 229.4 статті 229 розділу VI;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2012

null

1

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України";

3609-VI

07.07.2011

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України (щодо податкової реформи)"

71-VIII

28.12.2014

14020046

Речовини, що використовуються як компоненти моторних палив (коди 2707 10 90 00, 2707 20 90 00, 2707 30 90 00, 2707 50 90 00, 2905 11 00 00, 2909 19 10 00, 2909 19 90 10, 2909 19 90 20, 2909 19 90 90 згідно з УКТ ЗЕД), можуть бути реалізовані як сировина для виробництва в хімічній промисловості за нульовою ставкою акцизного податку

Податковий кодекс України, підпункт 229.6.1 пункту 229.6 статті 229;

2755-VI

02.12.2010

10.11.2012

null

1

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на речовини, які використовуються як компоненти моторних палив";

5471-VI

06.11.2012

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році"

909-VIII

24.12.2015

14020055

Звільняються від оподаткування реалізація відходів тютюнової сировини за умови документального підтвердження їх утворення та подальшого знищення або утилізації

Податковий кодекс України, підпункт 213.3.12 пункту 213.3 статті 213 розділу VI;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2016

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році"

909-VIII

24.12.2015

14020056

Для пального, при виробництві якого в якості сировини використані інші оподатковувані підакцизні товари, сума податку до сплати зменшується на суму податку, розрахованого для такої сировини.

Податковий кодекс України, пункт 217.6 статті 217 розділу VI;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2016

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році"

909-VIII

24.12.2015

14020057

Звільняються від оподаткування реалізація тютюнової сировини тютюново-ферментаційним заводам особами, які виробляють тютюнову сировину на митній території України

Податковий кодекс України, підпункт 213.3.13 пункту 213.3 статті 213 розділу VI;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2017

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні"

1797-VIII

21.12.2016

14020058

Звільняються від оподаткування реалізація ферментованої (переробленої) тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами виробникам тютюнових виробів

Податковий кодекс України, підпункт 213.3.13 пункту 213.3 статті 213 розділу VI;

2755-VI

02.12.2010

01.01.2017

null

0

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні"

1797-VIII

21.12.2016

14020063

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із: д) спирту етилового денатурованого, який використовується для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

Податковий кодекс України, підпункт 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI;

2755-VI

02.12.2010

01.07.2019

null

1

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів"

2628-VIII

23.11.2018

14020064

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із: е) спирту етилового неденатурованого, який використовується для виробництва оцту з харчової сировини;

Податковий кодекс України, підпункт 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI;

2755-VI

02.12.2010

01.07.2019

null

1

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів"

2628-VIII

23.11.2018

14020065

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із: є) спирту етилового денатурованого, який використовується для виробництва парфумерно-косметичної продукції;

Податковий кодекс України, підпункт 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI;

2755-VI

02.12.2010

01.07.2019

null

1

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів"

2628-VIII

23.11.2018

14020066

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із: ж) спирту етилового-сирцю, який використовується в межах одного суб'єкта господарювання для виробництва біоетанолу;

Податковий кодекс України, підпункт 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI;

2755-VI

02.12.2010

01.07.2019

null

1

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів"

2628-VIII

23.11.2018

14020067

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із: з) спирту етилового, що переміщується між акцизними складами в межах одного суб'єкта господарювання.

Податковий кодекс України, підпункт 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI;

2755-VI

02.12.2010

01.07.2019

null

1

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів"

2628-VIII

23.11.2018

14020068

Звільняються від оподаткування операції з безоплатної передачі у володіння і користування Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, органам Служби безпеки України, органам внутрішніх справ конфіскованих підакцизних товарів, визначених підпунктами 215.3.5 - 215.3.5 2 пункту 215.3 статті 215 Кодексу; транспортних засобів, визнаних безхазяйними; транспортних засобів, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання; транспортних засобів, що за правом успадкування чи на інших законних підставах перейшли у власність держави.

Податковий кодекс України, підпункт 213.3.4 пункту 213.3 статті 213 розділу VI;

2755-VI

02.12.2010

23.05.2020

null

1

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві"

466-IX

16.01.2020

14020069

Тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів в забезпечення проведення операції Об'єднаних сил (ООС) звільняються від оподаткування акцизним податком операції з безоплатної передачі у володіння і користування суб'єктам, що беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), органам прокуратури у Донецькій та Луганській областях конфіскованих підакцизних товарів, визначених підпунктами 215.3.5 - 215.3.5 2 пункту 215.3 статті 215 Кодексу; транспортних засобів, визнаних безхазяйними; транспортних засобів, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання; транспортних засобів, що за правом успадкування чи на інших законних підставах перейшли у власність держави.

Податковий кодекс України, пункт 31 підрозділу 5 розділу XX;

2755-VI

02.12.2010

23.05.2020

на період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів в забезпечення проведення операції Об'єднаних сил (ООС)

1

null

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві"

466-IX

16.01.2020


____________
* З урахуванням норм п. 38.5 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо зупинки застосування для платників податків, місцезнаходженням (місцем проживання) та/або місцем здійснення діяльності яких є тимчасово окупована територія, норм пунктів 213.2 та 213.3 статті 213 та статей 225, 229 Податкового кодексу України), у зв'язку із змінами внесеними ЗУ від 23.03.2017 N 1989-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні", який набрав чинності з 15.04.2017 року.

 
Директор Департаменту методології Мар’яна КУЦ