Акція від ВОБУ
Продаж бухгалтерських книг
відтепер статті газети в аудіо

Класифікація основних фондів ДК 013-97, затверджений наказом Держстандарту від 19.08.1997 р. № 507

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстандарту України
19 серпня 1997 року № 507

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
ДК 013-97

Чинний від 01.01.98

1. Вступ

Класифікація основних фондів (далі – КОФ) є складовою частиною державної системи класифікації та кодування техніко-економічної і соціальної інформації (ДСК ТЕСІ). Класифікацію основних фондів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. № 326 “Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики”.

КОФ призначено для використання в автоматизованих системах керування для вирішення таких завдань:

  • організації систематичного обліку та звітності в частині основних фондів;
  • визначення норм амортизації основних фондів та віднесення амортизаційних відрахунків на витрати виробництва;
  • проведення робіт з перепису, оцінки та переоцінки обсягів складу і стану основних фондів;
  • реалізації комплексу облікових функцій з основних фондів у межах робіт з державної статистики;
  • здійснення міжнародних зіставлень за структурою і станом основних фондів;
  • визначення розрахунків похідних економічних показників, включаючи фондоємність, фондоозброєність, фондовіддачу тощо, а також рекомендованих нормативів проведення капітальних ремонтів основних фондів.

Об’єктом класифікації є основні фонди.

Основні фонди – це матеріальні цінності, експлуатаційний період і вартість яких відповідно перевищують один календарний рік та 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Одиницею обліку основних фондів є інвентарний об’єкт, включаючи усі пристрої і приладдя або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання окремих самостійних функцій, або ж відокремлений комплекс, що складається з конструктивно з’єднаних предметів, які є єдиними і орієнтовані на сумісне використання під час виконання певної роботи.

КОФ побудовано за ієрархічним методом класифікації з використанням послідовної системи кодування. Кожна позиція у КОФ містить шестизначний цифровий код і назву відповідних класифікаційних угруповань.

Структуру коду подано у вигляді такої схеми:

                                                     Х                                Х                               ХХ                            ХХ
                                                      |                                  |                                   |                                 |
Група _____________________ |                                  |                                   |                                 |
Підгрупа ____________________________________ |                                   |                                 |
Клас _________________________________________________________ |                                 |
Тип __________________________________________________________________________  |

Класифікацію побудовано за ознаками функціонального призначення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1996 р. № 1075 “Про затвердження Положення про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу)” і поділяється на такі групи:

  • група 1 – будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої;
  • група 2 – транспортні засоби, включаючи вантажні та легкові автомобілі; меблі, конторське (офісне) обладнання; побутові електромеханічні прилади та інструменти; інформаційні системи, включаючи електронно-обчислювальні та інші машини для автоматичного оброблення інформації;
  • група 3 – інші основні фонди, що не ввійшли до груп 1 і 2, включаючи сільськогосподарські машини і знаряддя, робочу і продуктивну худобу та багаторічні насадження.

На рівні класифікаційної ієрархії “Тип” позиція “9” завжди означає інші угруповання.

Ведення державного класифікатора “Класифікація основних фондів” здійснює науково-дослідний інститут статистики Державного комітету статистики України.

Введення в дію КОФ припиняє чинність класифікатора “Общесоюзный классификатор. Основные фонды”.

2. Класифікація основних фондів

Код КОФНазва
100000БУДІВЛІ, СПОРУДИ, ЇХ СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ТА ПЕРЕДАВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ
110000БУДИНКИ, БУДІВЛІ
110100БУДИНКИ ЖИТЛОВІ
110101Будинки та котеджі одно-, двоквартирні
110102Будинки багатоквартирні
110103Будинки житлові готельного типу
110104Гуртожитки
110105Будинки тимчасові житлові баз і таборів відпочинку, профілакторіїв, творчого відпочинку
110106Селища дачні з угіддями
110199Будинки та приміщення житлові інші
110200БУДИНКИ ТА БУДІВЛІ НЕЖИТЛОВІ
110201Склади та споруди виробничі універсальні одноповерхові
110202Склади та споруди виробничі універсальні багатоповерхові
110203Склади товарні, силоси і резервуари
110204Склади, гаражі та споруди виробничі універсальні підземні
110205Склади, гаражі та споруди виробничі універсальні на воді
110299Склади та споруди виробничі універсальні інші
110300БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
110301Магазини
110302Споруди ринкові
110303Підприємства та установи громадського харчування
110304Приміщення складські та бази підприємств торгівлі та громадського харчування
110305Готелі та аналогічні споруди
110399Будинки та споруди підприємств торгівлі, громадського харчування та готельного господарства інші
110400БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ПРОСВІТНІХ І КУЛЬТУРНИХ УСТАНОВ І ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИДОВИЩНИХ ЗАХОДІВ
110401Бібліотеки, музеї та інші подібні споруди
110402Будинки культури, клуби, театри та кінотеатри
110403Будівлі для публічних показів і вистав
110499Будинки та споруди просвітніх і культурних установ і для проведення видовищ інші
110500БУДИНКИ ТА СПОРУДИ НАУКОВИХ ТА ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИХ УСТАНОВ
110501Інститути науково-дослідні (основна діяльність)
110502Будівлі науково-дослідних установ (обслуговувальна та допоміжна діяльність)
110503Будівлі проектно-пошукових установ (основна діяльність)
110504Будівлі обслуговувальних установ проектно-пошукових організацій
110599Будинки та споруди наукових і проектно-пошукових установ інші
10600БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ШКІЛ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ УСТАНОВ
110601Будівлі вищих навчальних закладів
110602Будівлі середніх навчальних закладів, училищ
110603Будівлі дошкільні
110604Установи позашкільні
110699Будинки та споруди для навчальних закладів, шкіл та позашкільних установ інші
110700ЛІКАРНІ, ЗАКЛАДИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ОЗДОРОВЧІ
110701Лікарні багатопрофільні і територіального обслуговування
110702Лікарні профільовані
110703Поліклініки, консультації та пункти медичного обслуговування
110704Станції медичного обслуговування
110705Аптеки
110706Санаторії, пансіонати
110799Лікарні, заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші
110800БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО І ФІНАНСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗАКОРДОННИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ
110801Будинки та споруди органів державного управління
110802Будівлі підприємств інформаційно-обчислювального обслуговування
110803Будівлі фінансового обслуговування та закордонних представництв
110804Казарми збройних сил, міліції
110805Тюрми та слідчі ізолятори, виправні колонії
110806Будівлі для релігійної діяльності (церкви, каплиці, мечеті, синагоги тощо)
110807Крематорії, похоронні бюро, кладовища
110808Історичні пам’ятки та надмогильники
110809Пральні
110810Туалети
110899Будинки та споруди органів державного управління, інформаційно-обчислювального і фінансового обслуговування та закордонних представництв інші
120000БУДІВЛІ ПРОМИСЛОВІ І СПЕЦІАЛЬНІ ТА ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ
120100БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ (КРІМ НАДЗЕМНИХ ЕСТАКАД)
120101Підприємства та установи автотранспортного обслуговування
120102Автовокзали
120103Дороги, вулиці, автостради
120104Споруди для вуличного освітлення і транспортної сигналізації
120199Будівлі та споруди автомобільного транспорту (крім надземних естакад) інші
120200БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
120201Залізниці та колії
120202Вокзали, станції та споруди пасажирські
120203Депо та станції технічного обслуговування
120204Пункти технічного обслуговування залізничного транспорту
120205Будівлі та споруди служб управління залізницями
120206Будівлі та споруди обслуговувальних та допоміжних служб
120299Будівлі та споруди залізничного транспорту інші
120300БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ
120301Аеропорти та споруди аеродромні
120302Будівлі та споруди управління повітряним транспортом
120303Будівлі та споруди обслуговувальних та допоміжних служб повітряного транспорту
120399Будівлі та споруди повітряного транспорту інші
120400БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ
120401Порти, причали, вокзали річкові
120402Споруди з забезпечення судохідництва
120403Будівлі та споруди ремонтних і обслуговувальних виробництв річкового транспорту
120499Будівлі та споруди річкового транспорту інші
120500БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
120501Комплекс перевантажувальний морського порту універсальний
120502Порти, причали, склади, вокзали морські
120503Споруди із забезпечення управління морським судохідництвом
120599Будівлі та споруди морського транспорту інші
120600ГРЕБЛІ, ДАМБИ
120601Гребля із ґрунтових матеріалів та з залізобетонними водоперепускними спорудами для водосховищ
120602Дамба обвалована земляна або кам’яної викладки
120603Гребля залізобетонна
120609Греблі та дамби інші
120700БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
120701Лінії та споруди трамвайно-тролейбусного транспорту
120702Депо і ремонтні підприємства міського електротранспорту
120703Дорога канатна
120704Фунікулер
120709Будівлі та споруди міського електричного транспорту інші
120800СПОРУДИ МЕТРОПОЛІТЕНУ
120809Споруди метрополітену інші
120900МОСТИ, АВТОЕСТАКАДИ НАДЗЕМНІ, ТУНЕЛІ, ПЕРЕХОДИ ПІДЗЕМНІ ТА НАДЗЕМНІ
120901Мости та естакади
120902Тунелі та підземні переходи
120909Мости, автоестакади надземні, тунелі, переходи підземні та надземні інші
121000СПОРУДИ ГІДРОТЕХНІЧНІ ТА ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
121001Акведуки
121002Канали магістральні зрошувальних систем
121009Споруди гідротехнічні та водного транспорту інші
121100СПОРУДИ ІРИГАЦІЙНІ, СПОРУДИ З УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ВОДИ ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
121101Споруди водозабезпечення
121102Мережі стічних вод
121103Будівлі та споруди рибного господарства
121109Споруди іригаційні, споруди з управління потоками води та рибного господарства інші
121200БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ ГІРНИЧОДОБУВНОГО І ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
121201Будівлі та споруди підприємств нафтодобувної промисловості
121202Будівлі та споруди підприємств добувної газової промисловості
121203Будівлі та споруди підприємств з добування вугілля та сланцю
121204Будівлі та споруди підприємств торф’яної промисловості
121205Будівлі та споруди підприємств з добування і збагачення рудної сировини для виробництва чорних металів
121206Будівлі та споруди підприємств з добування рудної сировини кольорових металів
121207Будівлі та споруди промисловості рідкісних і дорогоцінних металів та алмазів
121208Споруди електростанцій та підприємств електро- і теплоенергетики
121209Споруди для хімічної і нафтохімічної промисловості та пов’язаних з ними виробництв
121210Будівлі та споруди для чорної металургійної і металопереробної промисловості (окрім виробництва машин та устаткування)
121211Будівлі та споруди підприємств машинобудування й інших підприємств обробної промисловості
121212Будівлі та споруди сільського господарства та виробництва
121213Будівлі та споруди для садівництва, виноградарства та лісівництва
121214Будівлі та споруди для занять спортом і відпочинку, рекреаційні споруди
121215Будівлі та споруди із збирання та перероблення вторинних ресурсів
121299Будівлі та споруди гірничодобувного і промислового виробництва інші
121300СПОРУДИ ІНЖЕНЕРНІ ІНШІ, НІДЕ НЕ КЛАСИФІКОВАНІ
121301Центри військові випробувальні
121302Полігони та стрільбища військові
121303Споруди військові інженерні фортифікаційні
121304Космодроми та ділянки для запуску супутників
121309Споруди інженерні інші
130000ПРИСТРОЇ ПЕРЕДАВАЛЬНІ
130100БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ
130101Трубопровід магістральний
130102Станції на магістральних трубопроводах
130103Споруди зв’язку на магістральних трубопроводах
130109Будівлі та споруди магістрального трубопровідного транспорту інші
130200БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ І ПЕРЕДАЧ (ТЕЛЕВІЗІЙНІ, РАДІО, ТЕЛЕГРАФНІ, ТЕЛЕФОННІ ТА ІНШІ)
130201Лінії та вузли зв’язку
130202Станції та системи телефонні
130203Станції, системи та споруди радіотелевізійного зв’язку
130204Будівлі та споруди магістральних і розподільчих ліній електропередач великої протяжності
130205Будівлі та споруди систем електрозабезпечення
130206Трубопроводи і кабелі локальні та допоміжні споруди
130207Лінії зв’язку і передач локальні та допоміжні споруди
130208Лінії електроживлення локальні та допоміжні споруди
130209Будівлі та споруди ліній зв’язку і передач інші
200000ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВАНТАЖНІ ТА ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ; МЕБЛІ, ОФІСНЕ ОБЛАДНАННЯ; ПОБУТОВІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ПРИЛАДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ; ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ТА ІНШІ МАШИНИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
210000ЗАСОБИ ТРАНСПОРТНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВАНТАЖНІ ТА ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ
210100АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ
210101Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом циліндра до 1000 см куб.
210102Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом циліндра від 1000 до 1500 см куб.
210103Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом циліндра від 1500 до 2000 см куб.
210104Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом циліндра від 2000 до 2500 см куб.
210105Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом циліндра більше 2500 см куб.
210106Автофургони житлові з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом циліндра від 1000 до 1500 см куб.
210107Автофургони житлові з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом циліндра від 1500 до 2500 см куб.
210108Автофургони житлові з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом циліндра більше 2500 см куб.
210109Автомобілі легкові інші
210200АВТОМОБІЛІ ВАНТАЖНІ
210201Автомобілі вантажні вантажопідйомністю до 3,5 т
210202Автомобілі вантажні вантажопідйомністю від 3,5 до 5 т
210203Автомобілі вантажні вантажопідйомністю від 5 до 12 т
210204Автомобілі вантажні вантажопідйомністю від 12 до 20 т
210205Автомобілі вантажні вантажопідйомністю більше 20 т
210209Автомобілі вантажні інші
210300АВТОМОБІЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ
210301Тягачі дорожні
210302Самоскиди
210303Автокрани
210304Автобурові (деррік-крани)
210305Машини пожежні
210306Автомобілі для перевезення рідких будівельних матеріалів
210307Автомобілі аварійно-технічної служби
210308Автомобілі-тягачі сідлові
210309Автомобілі спеціалізовані інші
210400АВТОБУСИ ТА ТРОЛЕЙБУСИ
210401Автобуси з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом циліндра до 2500 см куб.
210402Автобуси з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом циліндра від 2500 до 2800 см куб.
210403Автобуси з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом циліндра понад 2800 см куб.
210404Тролейбуси
210405Автотролейбуси вантажні
210409Автобуси та тролейбуси інші
210500КОРПУСИ ТА ПРИЧЕПИ АВТОМОБІЛІВ
210501Корпуси (включаючи кабіни) автотранспортних засобів
210502Контейнери
210503Причепи та напівпричепи житлові, фургони масою до 750 кг
210504Причепи та напівпричепи житлові, фургони масою від 750 до 3500 кг
210505Причепи та напівпричепи житлові, фургони масою понад 3500 кг
210506Причепи та напівпричепи автомобілів
210507Причепи зі спеціалізованими кузовами, трейлери, майстерні на причепах, агрегати для технічного догляду на самохідних шасі
210508Причепи (напівпричепи)-цистерни для перевезення нафтопродуктів, води, скрапленого газу
210509Причепи тракторні
210519Корпуси та причепи автомобілів інші
210600УСТАТКУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНЕ
210700СУДНА
210701Кораблі військові
210702Судна торговельні
210703Судна пасажирські та вантажопасажирські
210704Пороми пасажирські, вантажопасажирські
210705Судна наливні
210706Судна рефрижераторні
210707Судна суховантажні
210708Судна промислові, технічні та допоміжні
210709Буксири та буксири-штовхачі
210710Платформи морські
210711Конструкції плавучі (кофердами, плоти, баки, цистерни, буї, бакени)
210712Судна прогулянкові
210713Судна надувні
210714Судна моторні та веслові
210715Судна вітрильні та спортивні
210719Судна інші
210800ЛОКОМОТИВИ ЗАЛІЗНИЧНІ ТА РЕЙКОВИЙ РУХОМИЙ СКЛАД
210801Локомотиви залізничні електричні
210802Локомотиви залізничні дизель-електричні
210803Локомотиви акумуляторні
210804Локомотиви дизель-гідравлічні та дизель-механічні
210805Тепловози дизельні
210806Вагони залізничні самохідні електричні
210807Вагони самохідні метрополітену
210808Вагони самохідні трамвайні
210809Вагони залізничні несамохідні
210810Вагони трамвайні несамохідні
210811Вагони метрополітену несамохідні
210812Вагони несамохідні спеціальні
210813Вагони вантажні
210814Вузли та деталі до залізничних і трамвайних локомотивів і рухомого складу
210815Устаткування та матеріали для колій, включаючи кріпильні вироби та арматуру
210816Устаткування механічне (електромеханічне) сигналізації та забезпечення безпеки і керування рухом
210899Локомотиви залізничні та рейковий рухомий склад інший
210900АПАРАТИ ЛІТАЛЬНІ ПОВІТРЯНІ ТА КОСМІЧНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ
210901Устаткування злітно-посадкове
210902Тренажери авіаційні наземні для цивільної і транспортної авіації
210903Тренажери авіаційні наземні для військової авіації
210904Планери
210905Аеростати
210906Дельтаплани
210907Вертольоти
210908Літаки легкі
210909Літаки середні
210910Літаки тяжкі
210911Апарати літальні космічні та ракети-носії
210912Супутники
210913Засоби забезпечення польотів космічних апаратів наземні
210929Апарати літальні повітряні та космічні літальні апарати інші
211000МОТОЦИКЛИ І ВЕЛОСИПЕДИ
211001Мотоцикли з об’ємом циліндра двигуна до 50 см куб.
211002Мотоцикли з об’ємом циліндра двигуна від 50 до 250 см куб.
211003Мотоцикли з об’ємом циліндра двигуна від 250 до 500 см куб.
211004Мотоцикли з об’ємом циліндра двигуна від 500 до 800 см куб.
211005Мотоцикли з об’ємом циліндра двигуна понад 800 см куб.
211006Мопеди
211007Мотовелосипеди
211008Коляски мотоциклів
211009Велосипеди
211010Коляски інвалідні
211011Устаткування для мотоциклів та велосипедів
211019Мотоцикли і велосипеди інші
211100ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ВИРОБНИЧИЙ ПІДЛОГОВИЙ БЕЗРЕЙКОВИЙ
220000МЕБЛІ, ОФІСНЕ ОБЛАДНАННЯ
220100МЕБЛІ
220101Стільці та сидіння
220102Стільці та сидіння спеціальні
220103Крісла-ліжка
220104Крісла садові та кемпінгові
220105Меблі офісні та магазинні металеві
220106Меблі офісні та магазинні дерев’яні
220107Меблі для кухні
220108Меблі для спальні
220109Меблі для їдальні та вітальні
220110Меблі для ванної
220111Меблі для саду
220112Матраци
220113Меблі медичні та для ветеринарії
220114Полички, шухляди, шафи з дверцятами, шафи з картотечними шухлядами, рейтерами, висувними шухлядами
220139Меблі інші
220200ОБЛАДНАННЯ ОФІСНЕ
220201Машини друкарські
220202Машини бухгалтерські
220203Обладнання копіювальне та розмножувальне
220204Машини офсетні офісні
220205Гектографи та ротатори
220206Машини адресувальні, штемпелювальні
220207Машини для сортування, рахування, пакування монет
220208Шафи вогнетривкі
220209Обладнання офісне малогабаритне металеве
220229Обладнання офісне інше
230000ПРИЛАДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПОБУТОВІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ
230100ПРИЛАДИ ПОБУТОВІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ
230101Машини швейні
230102Холодильники та морозильні камери
230103Машини посудомийні
230104Машини пральні та сушильні
230105Електроковдри
230106Вентилятори та вентиляційні або витяжні шафи
230107Прилади електромеханічні з убудованим електродвигуном
230108Електробритви та машинки для підстригання волосся
230109Фени електротеплові та праски електричні
230110Водонагрівники електричні
230111Електроприлади для опалювання приміщень та електрообігрівання підлоги
230112Печі мікрохвильові
230113Плити кухонні, електропечі
230114Реостати електрообігрівання
230199Прилади побутові електромеханічні інші
230200ІНСТРУМЕНТИ
230201Інструменти ручні сільськогосподарські
230202Пилки та леза ручні для пилок усіх видів
230203Інструменти різальні для оброблення деревини
230204Інструменти для оброблення металу
230205Інструменти для мулярів, формувальників, бетонярів, тинькарів, малярів
230206Інструменти для машин
230207Лампи паяльні
230208Інструменти для буріння скельних порід чи ґрунтів
230209Інструменти для пресування, штампування чи перфорування
230210Замки та запори
230211Інструменти ручні з пневматичним чи убудованим неелектричним приводом
230212Інструменти ручні електромеханічні з убудованим електродвигуном
230299Інструменти інші
240000ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ТА ІНШІ МАШИНИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
240100ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
240101Автоматизовані інформаційні системи на основі комп’ютерних баз даних (документально-фактографічні, повнотекстові, інформаційно-обчислювальні мережі, бази даних показників, лексикографічні, реферативні)
240102Автоматизовані системи для наукових досліджень
240103Автоматизовані системи керування виробництвом
240104Автоматизовані системи керування рухомими об’єктами
240105Діагностичні та експертні системи
240109Інформаційні системи інші
240200МАШИНИ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ТА ІНШІ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
240201Машини обчислювальні аналогові та гібридні
240202Комплекси та машини обчислювальні цифрові, стаціонарні, індивідуального використання
240203Пристрої обчислювальні центральні цифрові (блоки системні)
240204Пристрої введення та виведення
240205Пристрої запам’ятовувальні
240209Обладнання для оброблення інформації інше
300000ІНШІ ОСНОВНІ ФОНДИ, ЩО НЕ ВВІЙШЛИ ДО ГРУП 1 ТА 2, ВКЛЮЧАЮЧИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ ТА ЗНАРЯДДЯ, РОБОЧУ І ПРОДУКТИВНУ ХУДОБУ, БАГАТОРІЧНІ НАСАДЖЕННЯ
310000МАШИНИ ТА УСТАТКУВАННЯ
310100МАШИНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ
310101Трактори садово-городні
310102Машини сільськогосподарські та лісогосподарські для підготовки ґрунту чи культивації
310103Машини для сіяння та садження
310104Розкидачі добрив
310105Косарки для газонів
310106Машини збиральні
310107Прес-пакувальники
310108Машини для збирання зерна, фруктів та овочів
310109Причепи та напівпричепи сільськогосподарські
310110Машини для внесення твердих органічних добрив
310111Машини для очищення, сортування та калібрування яєць та фруктів
310112Машини доїльні
310113Машини для тваринництва
310114Машини сільськогосподарські для оброблення зерна
310199Машини сільськогосподарські та лісогосподарські інші
310200ВЕРСТАТИ
310201Верстати комбіновані для оброблення металів
310202Центри обробні, верстати агрегатні
310203Верстати, що працюють за принципом вилучення металу
310204Верстати свердлильні, розточні та фрезерні для оброблення металу
310205Верстати різьбонарізні та гайконарізні, що працюють за принципом вилучення металу
310206Верстати для остаточного оброблення, формування, пресування та витягування металів
310207Верстати з числовим програмним керуванням
310208Верстати для оброблення методами пластичної деформації
310209Верстати для оброблення каменю, дерева й аналогічних жорстких матеріалів; преси для вироблення деревностружкової плити та інших матеріалів
310210Машини і молотки кувальні чи штампувальні; преси гідравлічні та преси для оброблення металу
310211Верстати лазерні, ультразвукові, електричні
310212Деталі, вузли та пристрої до верстатів
310229Верстати інші
310300МАШИНИ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
310301Конвертори, ковші, виливниці та розливні машини; прокатні стани
310309Машини для металургійної промисловості інші
310400МАШИНИ ДЛЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА
310401Елеватори, підіймачі та конвейєри для підземних робіт
310402Машини врубові, прохідницькі та бурильні
310403Машини землерийні
310404Трактори гусеничні
310409Машини для металургійної промисловості інші
310500МАШИНИ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ І ТЮТЮНУ
310501Машини для перероблення сільгосппродуктів
310502Машини та устаткування для молочної промисловості
310503Машини та апарати борошномельні
310504Машини та апарати для виробництва напоїв
310505Машини та апарати пекарські
310506Устаткування хлібопекарське
310507Машини та устаткування для виробництва макаронів, спагетті тощо
310508Машини та устаткування для виробництва кондитерських виробів, какао чи шоколаду
310509Машини та устаткування для цукрового виробництва
310510Устаткування пивоварне
310511Машини та устаткування для перероблення м’яса тварин чи свійської птиці
310512Машини та устаткування для перероблення фруктів, горіхів чи овочів
310513Машини та устаткування для екстрагування (приготування тваринних чи рослинних жирів та олій)
310514Машини та апарати для виробництва тютюнових виробів
310599Машини для оброблення харчових продуктів, напоїв і тютюну інші
310600МАШИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ, ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ І ШКІРЯНИХ ВИРОБІВ
310601Машини для підготовки текстильних матеріалів та волокон
310602Машини прядильні
310603Верстати ткацькі
310604Машини та верстати в’язальні
310605Машини та устаткування додаткові до машин текстильної промисловості (машини кардочесальні, копіювальні)
310606Машини для виробництва чи викінчування фетру чи нетканих матеріалів
310607Машини та преси прасувальні
310608Машини мийні, вибілювальні чи фарбувальні для текстильних матеріалів та виробів
310609Машини для намотування в рулони, розмотування, фальцювання, різання текстильних полотен
310610Машини для нанесення клею на тканинну основу під час виробництва лінолеуму чи інших покриттів для підлоги
310611Машини пральні промислові
310612Машини швейні промислові
310613Машини та устаткування для шкіряної промисловості
310699Машини для виробництва текстильних виробів, верхнього одягу і шкіряних виробів інші
310700МАШИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРУ І КАРТОНУ
310701Машини та устаткування для виробництва целюлози з рослинних волокнистих матеріалів
310702Машини та устаткування для виробництва паперу чи картону
310703Машини та устаткування для остаточного викінчування паперу чи картону
310704Машини комбіновані накатно-різальні та перемотувальні
310705Пристрої паперорізальні гільйотинного типу
310706Машини та устаткування для виробництва паперової маси
310709Машини для виробництва паперу і картону інші
310800ДВИГУНИ, ГЕНЕРАТОРИ І ТРАНСФОРМАТОРИ ЕЛЕКТРИЧНІ
310801Електродвигуни постійного струму
310802Електродвигуни універсальні
310803Електродвигуни змінного струму
310804Генератори змінного струму (синхронні генератори)
310805Установки електрогенераторні та перетворювачі електричні обертові
310806Трансформатори електричні
310809Двигуни, генератори і трансформатори електричні інші
310900ПРИСТРОЇ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА КЕРУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
310909Пристрої розподілу електроенергії та керувальне обладнання інше
311000ОБЛАДНАННЯ МЕДИЧНЕ, ХІРУРГІЧНЕ Й ОРТОПЕДИЧНЕ
311001Апаратура, заснована на застосуванні рентгенівських променів чи альфа-, бета- і гама-променів
311002Апаратура електродіагностична й апаратура на основі ультрафіолетових чи інфрачервоних променів, які застосовуються в медичній практиці
311003Інструменти і прилади, застосовувані в медицині, хірургії, стоматології і ветеринарії
311004Інструменти і прилади терапевтичні, дихальні пристрої
311005Обладнання медичне, хірургічне, стоматологічне і ветеринарне
311009Обладнання медичне, хірургічне й ортопедичне інше
311100ПРИЛАДИ ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ, ПОВІРКИ; ВИПРОБУВАНЬ ТА КЕРУВАННЯ СУДНАМИ, ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ ТА ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ
311101Прилади та пристрої навігаційні, метеорологічні, геофізичні
311102Прилади та пристрої геодезичні, океанографічні
311103Апаратура радіолокаційна, радіонавігаційна та апаратура дистанційного радіокерування
311104Засоби служби єдиного часу
311105Прилади та апаратура для автоматичного регулювання та керування
311109Прилади та пристрої для вимірювання, перевірки; випробувань та керування суднами, літальними апаратами інші
311200ГОДИННИКИ І ХРОНОМЕТРИ
311201Годинники на приладових дошках та годинники аналогічного типу для транспортних засобів
311202Лічильники часу
311203Годинники спеціалізовані
311204Годинники для електрогодинникових систем (системи розподілення й уніфікування часу)
311205Годинники електричні
311206Системи хронометричні
311207Таймери, реєстратори часу, лічильники часу стоянки автомобілів; вимикачі з годинниковим механізмом чи хронометром
311209Годинники та хронометри інші
320000ХУДОБА РОБОЧА ТА ПРОДУКТИВНА
320100ХУДОБА ВЕЛИКА РОГАТА
320101Корови молочного стада
320102Корови м’ясного стада
320103Корови-годувальниці
320104Бугаї молочного стада
320105Бугаї м’ясного стада
320106Воли робочі
320107Буйволи
320108Яки
320109Молодняк великої рогатої худоби різного віку
320119Худоба робоча та продуктивна інша
320200ВІВЦІ, КОЗИ, КОНІ, ЛОШАКИ, МУЛИ, ВІСЛЮКИ
320300СВИНІ
320400ПТИЦЯ СВІЙСЬКА
320401Кури яєчних порід
320402Кури м’ясних та м’ясо-яєчних порід
320403Курчата
320404Качки
320405Гуси
320406Індички
320407Цесарки
320408Перепілки
320500ХУДОБИ ІНШІ
330000НАСАДЖЕННЯ БАГАТОРІЧНІ
330100КУЛЬТУРИ ПЛОДОВІ
330101Культури кісточкові
330102Культури горіхоплідні
330103Культури сім’ячкові
330104Культури цитрусові
330109Культури плодові інші
330200КУЛЬТУРИ ОВОЧЕВІ БАГАТОЛІТНІ
330300КУЛЬТУРИ ЕФІРООЛІЙНІ
330301Культури ефіроолійні трав’янисті багатолітні
330302Культури ефіроолійні чагарникові
330303Культури ефіроолійні деревовидні
330309Культури ефіроолійні інші
330400КУЛЬТУРИ ЛІКАРСЬКІ
330401Культури лікарські трав’янисті дволітні
330402Культури лікарські напівчагарникові та ліановидні
330409Культури лікарські інші
330500НАСАДЖЕННЯ БАГАТОРІЧНІ, НІДЕ НЕ КЛАСИФІКОВАНІ
330501Трави багатолітні
330502Культури субтропічні
330503Культури ягідні
330504Виноградники
330505Насадження озеленювальні та декоративні
330506Плантації чаю
330507Насадження штучні ботанічних садів та інших науково-дослідних установ і навчальних закладів для науково-дослідних цілей
340000ІНШІ ОСНОВНІ ФОНДИ, НІДЕ НЕ КЛАСИФІКОВАНІ
340100ФОНДИ БІБЛІОТЕК, ОРГАНІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, АРХІВІВ, МУЗЕЇВ ТА ПОДІБНИХ УСТАНОВ
340101Фонд бібліотечний
340102Видання нотні
340103Книги
340104Брошури
340105Видання періодичні та тривалі
340106Видання картографічні
340107Видання образотворчі
340108Видання офіційно-документальні
340109Кінофотодокументи
340110Цінності музейні
340111Джерела образотворчі (живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво та фотографія)
340112Пам’ятники меморіальні
340113Тварини зоопарків, цирків, службові собаки
340199Інші основні фонди, ніде не класифіковані