Акція від ВОБУ
На захисті України
відтепер статті газети в аудіо

Бухгалтерський облік

Print Friendly, PDF & Email

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV

Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88

Примітки до річної фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 29.11.2000 р. № 302

Переклад Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності 2021, затверджений наказом Мінфіну України від 12.11.2021 р. № 595

Переклад Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності 2022

Словник бухгалтерських термінів (за НП(С)БО та МСФЗ) 

Плани рахунків

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291

План рахунків бухгалтерського обліку із субрахунками

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затверджений наказом Мінфіну від 19.04.01 р. № 186

НП(С)БО

МСФЗ та МСБО

Інвентаризація

Методичні рекомендації

Бухоблік в бюджетних установах