Акція від ВОБУ
На захисті України
відтепер статті газети в аудіо

Інвентаризація

Print Friendly, PDF & Email

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879

Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затверджене постановою КМУ від 02.03.1993 р. № 158

Методика проведення інвентаризації об’єктів державної власності, затверджена постановою КМУ від 30.11.2005 р. № 1121

Положення про особливості інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків у споживчих товариствах, споживспілках, їх підприємствах (об’єднаннях), інших суб’єктах господарювання Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) (у редакції постанови третіх зборів Ради Укоопспілки двадцятого скликання від 10.11.2010 р.)

Наказ Мінфіну від 17.06.2015 р. № 572 “Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації”

Методичні рекомендації з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств (додаток до листа Мінагрополітики від 04.12.2003 р. № 37-27-12/14023)