Акція від ВОБУ
На захисті України
відтепер статті газети в аудіо

Бухоблік в бюджетних установах

Print Friendly, PDF & Email

Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 28.02.17 р. № 307

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.13 р. № 1203

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219

Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затверджене наказом Мінфіну від 19.12.2006 р. № 1213

Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затверджений наказом Мінфіну від 02.04.2014 р. № 327

Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій з виконання місцевого бюджету, затверджений наказом ДКСУ від 10.04.2020 р. № 106

Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету, затверджений наказом ДКСУ від 14.04.2020 р. № 107

Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затверджене постановою КМУ від 26.01.2011 р. № 59

НП(С)БО ДС

НП(С)БО ДС 101 “Подання фінансової звітності”

НП(С)БО ДС 102 “Консолідована фінансова звітність”

НП(С)БО ДС 103 “Фінансова звітність за сегментами”

НП(С)БО ДС 105 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції”

НП(С)БО ДС 121 “Основні засоби”

НП(С)БО ДС 122 “Нематеріальні активи”

НП(С)БО ДС 123 “Запаси”

НП(С)БО ДС 124 “Доходи”

НП(С)БО ДС 125 “Зміни облікових оцінок та виправлення помилок”

НП(С)БО ДС 126 “Оренда”

НП(С)БО ДС 127 “Зменшення корисності активів”

НП(С)БО ДС 128 “Зобов’язання”

НП(С)БО ДС 129 “Інвестиційна нерухомість”

НП(С)БО ДС 130 “Вплив змін валютних курсів”

НП(С)БО ДС 131 “Будівельні контракти”

НП(С)БО ДС 132 “Виплати працівникам”

НП(С)БО ДС 133 “Фінансові інвестиції”

НП(С)БО ДС 134 “Фінансові інструменти”

НП(С)БО ДС 135 “Витрати”

НП(С)БО ДС 136 “Біологічні активи”

Міжнародні стандарти фінансового обліку для державного сектора (IPSAS)

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору затверджені наказом Мінфіну від 28.12.17 р. № 1170

Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків, затверджені наказом Мінфіну від 21.12.2016 р. № 1127

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11

Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11

Рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації