Акція від ВОБУ
На захисті України
відтепер статті газети в аудіо

Статистична класифікація країн світу, затверджена наказом Держстату від 30.12.2013 р. № 426

Print Friendly, PDF & Email

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату України
30.12.2013 № 426

НАЦІОНАЛЬНА СТАТИСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ

СТАТИСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН СВІТУ

CLASSIFICATION OF COUNTRIES

Чинна від 01.01.2014

1. ВСТУП

Статистична класифікація країн світу (СККС) – статистична класифікація, підготовлена відповідно до Національного стандарту України “Коди назв країн світу” (ДСТУ ISO 3166-1:2009) на заміну Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату України від 05 вересня 2012 року № 373 (зі змінами). У зв’язку з тимчасовою окупацією території України та законодавчим унормуванням здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території, СККС містить додаток з позицією “Вільна економічна зона “Крим”.

СККС також ґрунтується на розробленому статистичним відділом Організації Об’єднаних Націй (ООН) списку “Standard Country or Area Codes for Statistical Use” (далі – список ООН). Назви країн світу наводяться у короткій формі, яка відповідає “Термінологічному бюлетеню” ООН. Такі назви країн використовують у сучасній практиці ООН і вони не завжди відповідають їх повній назві, яку використовують у міжнародних офіційних документах. Інформація, наведена у назві країни в дужках, є невід’ємною частиною назви.

Зміна назви країни або території при збереженні географічного охоплення зазвичай не змінює цифровий код. Якщо у країни або території було змінено кордони, то числовий код змінюється.

Об’єктами класифікації в СККС є країни (сучасні й колишні), залежні та інші території, щодо яких є особлива геополітична зацікавленість, для універсального використання в різних сферах.

СККС використовують для обліку та обміну інформацією зі статистики зовнішньої торгівлі, у банківських та фінансових сферах, при перевезенні експортно-імпортних вантажів та в інших випадках, коли необхідно скористатися кодовою формою позначення країн світу.

Кожній країні чи території надано три види кодів, які можуть застосовуватись за вибором користувача в залежності від поставлених завдань:

  • тризначний цифровий (у порядку зростання кодів);
  • двозначний літерний (АЛЬФА-2) (в абетковому порядку кодів);
  • тризначний літерний (АЛЬФА-3) (в абетковому порядку кодів).

Літерні коди розроблено на підставі латинської абетки, які в більшості випадків візуально асоціюються зі скороченою назвою країни (англійською, французькою чи іншою мовою).

СККС містить додатки А, Б, В, Г, та Д, які призначені для здійснення економічного аналізу та можуть використовуватися при побудові аналітичних таблиць.

СККС не дає жодної оцінки стосовно правового статусу чи кордонів будь-якої країни світу або залежної чи іншої території, включеної до класифікації.

Об’єкти класифікації (всі країни світу) для статистичних цілей групують за різними ознаками (географічним положенням, регіоном, ступенем розвитку):

  • у додатку А всі країни світу згруповані за абеткою;
  • у додатку Б всі країни світу згруповані за їхнім географічним положенням;
  • у додатку В країни світу розподілені за регіональними економічними угрупованнями;
  • у додатку Г країни світу згруповані за макрогеографічними (континентальними) і географічними регіонами;
  • додаток Ґ містить національну позицію, яку створено для забезпечення можливості формування даних зі статистики зовнішньої торгівлі відповідно до Закону України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України”. Ця позиція відсутня у СККС, оскільки відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН про підтримку територіальної цілісності України, яка була прийнята 27 березня 2014 року, було підтверджено визнання територіальної цілісності України “у міжнародно визнаних кордонах”. Жодна міжнародна інституція не визнала анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а тому термін “міжнародно визнані кордони” не дає можливості трактувати “Крим” інакше, аніж як територію України;
  • додаток Д містить перелік країн світу та територій, щодо цифрового коду або назв яких були внесені зміни, починаючи з 1982 року (за даними ООН).

Ведення СККС здійснює департамент статистичної інфраструктури Державної служби статистики України.

Підставою для внесення змін та доповнень до Статистичної класифікації країн світу є відповідні зміни до ISO 3166-1 (ДСТУ ISO 3166-1:2009) та списку ООН.

Завантажити