Акція від ВОБУ
На захисті України
відтепер статті газети в аудіо

Державні та галузеві будівельні норми

Print Friendly, PDF & Email

[ ДБН ] | [ ГБН ]

Державні будівельні норми

ДБН А.1.1-1:2009 “Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення” (Чинні з 01.01.2011 р., на заміну ДБН А.1.1-1-93)
Зміна № 1 до ДБН А.1.1-1:2009 (чинна з 01.09.2017 р.)

ДБН А.1.1-94-2010 “Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення” (Чинний з 01.07.2013 р.)
Зміна №1 ДБН А.1.1-94:2010
—— Поправка до Зміни № 1
Зміна № 2 до ДБН А.1.1-94-2010 (чинна з 01.09.2022)

ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва” (Чинні з 01.07.2008 р., на заміну СНиП 01.02.07-87)

ДБН А.2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд” (Чинні з 01.04.2004 р., на заміну ДБН А.2.2-1-95)
Зміна № 1 до ДБН А.2.2-1-2003 (чинна з 01.07.2010 р.)

ДБН А.2.2-3:2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво” (Чинні з 01.10.2014 р., на заміну ДБН А.2.2-3:2012)
Зміна № 1 до ДБН А.2.2-3:2014 (чинна з 01.06.2018)
—— Виправлення до Зміни № 1
Зміна № 2 до ДБН А.2.2-3:2014 (чинна з 01.07.2022)

ДБН А.2.2-14-2016 “Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування” (Чинні з 01.07.2017, на заміну ДБН А.2.2-6-2008)
Зміна №1 до ДБН А.2.2-14-2016 (чинна з 01.09.2022)

ДБН А.3.1-5:2016 “Організація будівельного виробництва” (Чинні з 01.01.2017 р., на заміну ДБН А.3.1-5-2009)

ДБН А.3.1-9:2015 “Захисні споруди цивільного захисту. Експлуатаційна придатність закінчених будівництвом об’єктів” (Чинні з 01.02.2017 р., на заміну ДБН А.3.1-9:2000)

ДБН А.3.2-2-2009 “Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення” (Чинні з 01.04.2012 р., на заміну СНиП III-4-80*)

ДБН Б.1-2-95 “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України” (Чинні з 01.04.1996 р.)

ДБН Б.1.1-5-2007 “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту(цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації (ІІ-частина)” (Чинні з 01.04.2008 р., на заміну ВСН 38-83)

ДБН Б.1.1-13-2012 “Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях” (Чинні з 1.10.2012, на заміну ДБН Б.1.1-6-2007, ДБН Б.1.1-11:2011)
Зміна № 1 до ДБН Б.1.1-13-2012

ДБН Б.1.1-14-2012 “Склад та зміст детального плану території” (Чинні з 1.10.2012, на заміну ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009)
Зміна № 1 до ДБН Б.1.1-14-2012 (чинна з 01.05.2018)

ДБН Б.1.1-15-2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту” (Чинні з 1.11.2012, на заміну ДБН Б.1-3-97, ДБН Б.1.1-9-2009)

ДБН Б.1.1-16:2013 “Склад та зміст містобудівного кадастру” (Чинні з 01.09.2013, на заміну ДБН Б.1-1-93)

ДБН Б.1.1-21:2017 “Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад” (Чинні з 01.07.2018)

ДБН Б.1-1-22:2017 “Склад та зміст плану зонування території” (Чинні з 01.08.2018)

ДБН Б.2.2-1-2008 “Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування” (Чинні з 01.08.2008 р.)

ДБН Б.2.2-3:2012 “Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту” (Чинні з 01.06.2009 р.)

ДБН Б.2.2-5-2011 “Благоустрій територій” (Чинні від 01.09.2012 р.)
Зміна № 1 до ДБН Б.2.2-5-2011 (чинна з 01.10.2018)
Зміна № 2 до ДБН Б.2.2-5-2011 (чинна з 01.06.2020)
Зміна № 3 до ДБН Б.2.2-5-2011 (чинна з 01.09.2022)

ДБН Б.2.2-6-2013 “Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту” (Чинні з 01.01.2014)

ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування і забудова територій” (Чинні з 01.10.2019, на заміну ДБН Б.2.2-12:2018)

ДБН Б.2.4-1-94 “Планування і забудова сільських поселень” (Чинні з 01.03.94 р., на заміну РСН 175-86)

ДБН Б.2.4-3-95 “Генеральні плани сільськогосподарських підприємств” (Чинні з 01.02.95 р., на заміну СНиП 11-97-76)

ДБН Б.2.4-4-97 “Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств” (Чинні з 01.10.97 р.)

ДБН В.1.1-1-94 “Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах” (Чинні з 01.09.94 p.)

ДБН В.1.1-7-2016 “Пожежна безпека об’єктів будівництва” (Чинні з 01.06.2017 р., на заміну ДБН В.1.1-7-2002)

ДБН В.1.1-12:2014 “Будівництво в сейсмічних районах України” (Чинний з 01.10.2014 р., на заміну ДБН В.1.1-12:2006)
Зміна № 1 до ДБН В.1.1-12:2014 (чинна з 01.05.2019 р.)

ДБН В.1.1-24-2009 “Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування” (Чинні з 01.01.2011 р., на заміну СНиП 2.01.15-90)

ДБН В.1.1-25-2009 “Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення” (Чинні з 01.01.2011 р., на заміну СНиП 2.06.15-85)

ДБН В.1.1-31:2013 “Захист територій, будинків і споруд від шуму” (Чинний з 01.06.2014 р., на заміну СНиП ІІ-12-77)

ДБН В.1.1-45:2017 “Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення” (Чинні з 01.10.2017, на заміну ДБН В.1.1-5-2000)

ДБН В.1.1-46:2017 “Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення” (Чинні з 01.11.2017 р., на заміну ДБН В.1.1-3-97)

ДБН В.1.2-2-2006 “Навантаження і впливи. Норми проектування” (Чинні з 01.01.2007 р., на заміну СНиП 2.01.07-85)
— Зміна № 2 до ДБН В.1.2-2-2006 (чинна з 01.06.2020)

ДБН В.1.2-4:2019 “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту” (ДСК) (Чинні з 01.08.2019 р., на заміну ДБН В.1.2-4-2006)

ДБН В.1.2-5-2007 “Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів” (Чинні з 01.01.2008 р.)

ДБН В.1.2-6-2008 “Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість” (Чинні з 01.10.2008 р.)
Зміна № 1 до ДБН В.1.2-6-2008 (чинна з 01.06.2020)

ДБН В.1.2-7-2008 “Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека” (Чинні з 01.10.2008 р.)

ДБН В.1.2-8-2008 “Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища” (Чинні з 01.10.2008 р.)

ДБН В.1.2-9-2008 “Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації” (Чинні з 01.10.2008 р.)

ДБН В.1.2-10-2008 “Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму” (Чинні з 01.10.2008 р.)

ДБН В.1.2-11-2008 “Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії” (Чинні з 01.10.2008 р.)

ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки” (Чинні з 01.01.2009 р.)

ДБН В.1.2-14:2018 “Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд” (Чинні з 01.01.2019 р., на заміну ДБН В.1.2-14-2009)
Зміна № 1 до ДБН В.1.2-14:2018 (чинна з 01.09.2022)

ДБН В.1.2-15-2009 “Навантаження та впливи. Мости та труби” (Чинні з 01.03.2010 р., втратили чинність глава 2 та додатки Л, Д, Ж, П, К, Р ДБН В.2.3-14:2006)

ДБН В.1.3-2-2010 “Геодезичні роботи у будівництві” (Чинний з 01.09.2010 р., на заміну СНиП 3.01.03-84)
Зміна № 1 до ДБН В.1.3-2-2010 (чинна з 01.06.2018)

ДБН В.2.1-10:2018 “Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення” (Чинні з 01.01.2019 р., на заміну ДБН В.2.1-10-2009)

ДБН В.2.2-1-95 “Будівлі і споруди для тваринництва” (Чинні з 01.02.95 р., на заміну СНиП 2.10.03-84)

ДБН В.2.2-2-95 “Теплиці і парники” (Чинні з 01.02.95 р., на заміну СНиП 2.10.04-85)

ДБН В.2.2-3:2018 “Будинки та споруди. Заклади освіти” (Чинні з 01.09.2018 р., на заміну ДБН В.2.2-3-97)
Зміна № 1 до ДБН В.2.2-3:2018 (чинна з 01.09.2022)

ДБН В.2.2-4:2018 “Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти” (Чинні з 01.10.2018, на заміну ДБН В.2.2-4-97)
Зміна № 1 до ДБН В.2.2-4:2018 (чинна з 01.09.2022)

ДБН В.2.2.5-97 “Захисні споруди цивільного захисту” (Чинні з 01.01.98 р., на заміну СНиП II-11-77)
Зміна № 2 до ДБН В.2.2.5-97 (чинна з 01.04.2012 р.)
Зміна № 3 до ДБН В.2.2.5-97 (чинна з 01.08.2018 р.)
—— Поправка до Зміни №3 до ДБН В.2.2.5-97
— Зміна № 4 (ДСК) до ДБН В.2.2.5-97 (чинна з 01.08.2019 р.)
Зміна № 4 до ДБН В.2.2.5-97 (чинна з 01.08.2019)
Додаток 1 до ДБН В.2.2.5-97 (чинний з 01.08.2019)

ДБН В.2.2-7-98 “Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин” (Чинні з 01.07.98 р., на заміну СНиП ІІ-108-78)

ДБН В.2.2-8-98 “Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна” (Чинні з 01.07.98 р., на заміну СНиП 2.10.05-85)

ДБН В.2.2-9:2018 “Громадські будинки та споруди. Основні положення” (Чинні з 01.06.2019 р., на заміну ДБН В.2.2-9:2009)
Зміна № 1 до ДБН В.2.2-9:2018 (чинна з 01.09.2022)

ДБН В.2.2-10-2001 “Заклади охорони здоров’я” (Чинні з 01.04.2001 р., на заміну СН 535-81)
Зміна № 1 до ДБН В.2.2-10-2001 (чинна з 01.04.2005 р.)
Зміна № 2 до ДБН В.2.2-10-2001
Поправка до ДБН В.2.2-10-2001

ДБН В.2.2-11-2002 “Підприємства побутового обслуговування. Основні положення” (Чинні з 01.05.2002 р.)

ДБН В.2.2-12-2003 “Будівлі і споруди для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції” (Чинні з 01.04.2004 р., на заміну СНиП 2.10.02-84)

ДБН В.2.2-13-2003 “Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди” (Чинні з 01.03.2004 р., на заміну ВСН 46-86)
Зміна № 1 до ДБН В.2.2-13-2003 (чинна з 01.10.2010 р.)

ДБН В.2.2-14-2004 “Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними” (Чинні з 01.01.2004 р., на заміну СНиП 2.01.05-83)

ДБН В.2.2-15:2019 “Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення” (Чинні з 01.12.2019, на заміну ДБН В.2.2-15-2005 та ДБН В.3.2-2-2009)
Поправка до ДБН В.2.2-15:2019
Зміна №1 до ДБН В.2.2-15:2019 (чинна з 01.09.2022)

ДБН В.2.2-16:2019 “Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади” (Чинні з 01.11.2019 р., на заміну ДБН В.2.2-16-2005)

ДБН В.2.2-18-2007 “Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення” (Чинні з 01.07.2007 р.)
Зміна № 1 до ДБН В.2.2-18-2007 (чинна з 01.07.2012 р.)
Зміна № 2 до ДБН В.2.2-18-2007 (чинна з 01.05.2020)

ДБН В.2.2-20-2008 “Готелі” (Чинні з 01.04.2009 р.)
Зміна № 1 до ДБН В.2.2-20-2008 (чинна з 01.10.2019)

ДБН В.2.2-23-2009 “Підприємства торгівлі” (Чинні з 01.07.2009 р., втрачає чинність ВСН 54-87)
Зміна № 1 до ДБН В.2.2-23-2009 (чинна з 01.08.2019)

ДБН В.2.2-25-2009 “Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)” (Чинні з 01.09.2010 р.)
Зміна № 1 до ДБН В.2.2-25-2009 (чинна з 01.10.2018)
Зміна № 2 до ДБН В.2.2-25-2009 (чинна з 01.06.2020)

ДБН В.2.2-26-2010 “Суди” (Чинні з 01.10.2010 р.)
Зміна № 1 до ДБН В.2.2-26-2010 (чинна з 01.04.2014)

ДБН В.2.2-28-2010 “Будинки адміністративного та побутового призначення” (Чинні з 01.10.2011 р., на заміну СНиП 2.09.04-87)

ДБН В.2.2-40:2018 “Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення” (Чинні з 01.04.2019, на заміну ДБН В.2.2-17:2006)
Зміна № 1 до ДБН В.2.2-40:2018 (чинна з 01.09.2022)

ДБН В.2.2-41:2019 “Висотні будівлі. Основні положення” (Чинні з 01.01.2020, на заміну ДБН В.2.2-24:2009)

ДБН В.2.3-4-2015 “Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво” (Чинні з 01.04.2016 р., на заміну ДБН В.2.3-4-2007 та таблиці В.2 ДБН В.2.3-22:2009 “Мости та труби. Основні вимоги проектування”)
Зміна № 1 до ДБН В.2.3-4-2015 (чинна з 01.09.2019)
Зміна № 2 до ДБН В.2.3-4-2015 (чинна з 01.03.2022)

ДБН В.2.3-5:2018 “Вулиці та дороги населених пунктів” (Чинні з 01.09.2018 р., на заміну ДБН В.2.3-5-2001)
Зміна №1 до ДБН В.2.3-5:2018 (чинна з 01.09.2022)

ДБН В.2.3-6-2009 “Мости та труби. Обстеження та випробування” (Чинні з 01.03.2010 р., на заміну ДБН В.2.3-6-2002)

ДБН В.2.3-7:2018 “Метрополітени. Основні положення” (Чинні з 01.09.2019 р., на заміну ДБН В.2.3-7-2010)
Правка до ДБН В.2.3-7:2018

ДБН В.2.3-14-2006 “Мости та труби. Правила проектування” (Чинні з 01.02.2007 р., на заміну СНиП 2.05.03-84)
Додатки до ДБН В.2.3-14-2006

ДБН В.2.3-15-2007 “Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів” (Чинні з 01.08.2007 р., на заміну ВСН 01-89 в частині легкових автомобілів та Додатку Є ДБН В.2.2-9-99)
Зміна № 1 до ДБН В.2.3-15-2007 (чинна з 01.10.2018)
Зміна № 2 до ДБН В.2.3-15-2007 (чинна з 01.07.2019)
Зміна № 3 до ДБН В.2.3-15-2007 (чинна з 01.09.2022)

ДБН В.2.3-18-2007 “Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування” (Чинні з 01.07.2008 р., на заміну СНиП 2.05.09-90)
Зміна № 1 до ДБН В.2.3-18-2007 (Чинна з 01.11.2013 р)
Поправка до ДБН В.2.3-18-2007
Зміна № 2 до ДБН В.2.3-18-2007 (Чинна з 01.11.2016 р)
Зміна № 3 до ДБН В.2.3-18-2007 (чинна з 01.09.2022)

ДБН В.2.3-19-2018 “Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування” (Чинні з 01.04.2019 р., на заміну ДБН В.2.3-19-2008)
Поправка до ДБН В.2.3-19-2018

ДБН В.2.3-22-2009 “Мости та труби. Основні вимоги проектування” (Чинні з 01.03.2010 р., втрачає чинність
глава 1 та додатки В, М, ДБН В.2.3-14:2006)

ДБН В.2.3-26-2010 “Мости та труби. Сталеві конструкції. Правила проектування” (Чинний з 01.10.2011 р.)

ДБН В.2.4-1-99 “Меліоративні системи та споруди” (Чинні з 01.01.2000 p., на заміну СНиП 2.06.03-85, СНиП 3.07.03-85)

ДБН В.2.4-2-2005 “Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування” (Чинні з 01.01.2006 р.)
Зміна № 1 до ДБН В.2.4-2-2005 (чинна з 01.03.2017)
Зміна № 2 до ДБН В.2.4-2-2005 (чинна з 01.06.2020)

ДБН В.2.4-3-2010 “Гідротехнічні споруди. Основні положення” (Чинний з 01.01.2011 р., на заміну СНиП 2.06.01-86)

ДБН В.2.4-4-2010 “Полігони зі знешкодження та захоронення токсичних відходів. Основні положення проектування” (Чинний з 01.01.2011 р., на заміну СНиП 2.01.28-85)

ДБН В.2.4-5:2012 “Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво” (Чинні з 01.09.2012 р., на заміну розділу 6 «Гидравлический транспорт» СНиП 2.05.07-91)

ДБН В.2.5-16-99 “Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж” (Чинні з 01.08.99 р., на заміну СН 465-74)

ДБН В.2.5-20:2018 “Газопостачання” (Чинні з 01.07.2019 р., на заміну ДБН В.2.5-20-2001)
Зміна №1 до ДБН В.2.5-20:2018 (чинна з 01.06.2020)

ДБН В.2.5-22-2002 “Зовнішні мережі гарячого водопостачання та водяного опалення з використанням труб зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою. Том 1 і 2” (Чинні з 01.07.2002 р.)

ДБН В.2.5-23-2010 “Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення” (Чинні з 01.10.2010 р., на заміну ДБН В.2.5-23-2003)

ДБН В.2.5-24-2012 “Електрична кабельна система опалення” (Чинні з 01.10.2012 р., на заміну ДБН В.2.5-24-2003)

ДБН В.2.5-28:2018 “Природне і штучне освітлення” (Чинні з 01.03.2019 р., на заміну ДБН В.2.5-28-2006)

ДБН В.2.5-39-2008 “Теплові мережі” (Чинні з 01.07.2009 р., на заміну СНиП 2.04.07-86)
Зміна № 1 до ДБН В.2.5-39-2008 (чинна з 01.07.2018)

ДБН В.2.5-41-2009 “Газопроводи з поліетиленових труб.Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво” (Чинні з 01.08.2010 р., на заміну розділів ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”: “Газопроводи із поліетиленових труб”, “Реконструкція підземних сталевих газопроводів із застосуванням поліетиленових труб”, “Поліетиленові труби та деталі” та “Збирання та зварювання газопроводів із поліетиленових труб”)

ДБН В.2.5-56:2014 “Системи протипожежного захисту” (Чинні з 01.07.2015 р., на заміну ДБН В.2.5-56-2010)
Зміна № 1 до ДБН В.2.5-56:2014 (чинна з 01.11.2019)
—— Поправка до Зміни № 1 до ДБН В.2.5-56:2014

ДБН В.2.5-64-2012 “Внутрішній водопровід та каналізація.Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво” (Чинні з 01.03.2013 р., на заміну СНиП 2.04.01−85, СНиП 3.05.01−85)
Зміна № 1 до ДБН В.2.5-64-2012 (чинна з 01.03.2019)
—— Виправлення до Зміни №1 до ДБН В.2.5-64-2012

ДБН В.2.5-67:2013 “Опалення, вентиляція та кондиціонування” (Чинні з 01.01.2014, на заміну СНиП 2.04.05-91, крім розділу 5 та додатка 22)

ДБН В.2.5-74:2013 “Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування” (Чинні з 01.01.2014, на заміну СНиП 2.04.03-85)
Зміна № 1 до ДБН В.2.5-74:2013 (чинна з 01.02.2019)
—— Поправка до Зміни №1 до ДБН В.2.5-74:2013

ДБН В.2.5-75:2013 “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування” (Чинні з 01.01.2014, на заміну СНиП 2.04.03-85)
Зміна № 1 до ДБН В.2.5-75:2013 (чинна з 01.02.2019)
—— Поправка до Зміни №1 до ДБН В.2.5-75:2013

ДБН В.2.5-76:2014 “Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення” (Чинні з 01.06.2014)
Зміна № 1 до ДБН В.2.5-76:2014 (чинна з 01.06.2020)

ДБН В.2.5-77:2014 “Котельні” (Чинні з 01.01.2015)
Зміна № 1 до ДБН В.2.5-77:2014 (чинна з 01.07.2018)

ДБН В.2.6-31:2016 “Теплова ізоляція будівель” (Чинні з 01.05.2017 р., на заміну ДБН В.2.6-31-2006)

ДБН В.2.6-33:2018 “Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування” (Чинні з 01.12.2018 р., на заміну ДБН В.2.6-33-2008)

ДБН В.2.6-98-2009 “Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення” (Чинні з 01.06.2011 р., на заміну СНиП 2.03.01-84)
Зміна № 1 до ДБН В.2.6-98-2009 (чинна з 01.06.2020)

ДБН В.2.6-160-2010 “Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення” (Чинні з 01.09.2011 р.)
Зміна № 1 до ДБН В.2.6-160-2010 (чинна з 01.06.2020)

ДБН В.2.6-161:2017 “Дерев’яні конструкції. Основні положення” (Чинні з 01.02.2018, на заміну ДБН В.2.6-161-2010)

ДБН В.2.6-162-2010 “Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення” (Чинні з 01.09.2011 р., на заміну СНиП ІІ-22-81)
Зміна № 1 до ДБН В.2.6-162-2010 (чинна з 01.09.2022)

ДБН В.2.6-165:2011 “Алюмінієві конструкції. Основні положення” (Чинні з 01.07.2012 р., на заміну СНиП 2.03.06-85)

ДБН В.2.6-198:2014 “Сталеві конструкції. Норми проектування” (Чинні з 01.01.2015 р.)
Зміна № 1 до ДБН В.2.6-198:2014 (чинна з 01.09.2022)

ДБН В.2.6-220:2017 “Покриття будівель і споруд” (Чинні з 01.01.2018 р.)

ДБН В.2.6-221:2021 “Конструкції силосів сталевих з гофрованою стінкою для зерна. Основні положення” (Чинні з 01.09.2022)

ДБН В.2.2-43:2021 “Складські будівлі. Основні положення” (Чинні з 01.09.2022)

ДБН В.2.2-42:2021 “Споруди холодильників. Основи проектування” (Чинні з 01.09.2022)

ДБН В.2.6-31:2021 “Теплова ізоляція та енергоефективність будівель” (Чинні з 01.09.2022, на заміну ДБН В.2.6-31:2016)

ДБН А.2.2-1:2021 “Cклад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс)” (Чинні з 01.09.2022, на заміну ДБН А.2.2-1-2003)

ДБН В.1.2-10:2021 “Захист від шуму та вібрації” (Чинні з 01.09.2022, на заміну ДБН В.1.2-10:2008)

ДБН В.1.2-11:2021 “Енергозбереження та енергоефективність” (Чинні з 01.09.2022, на заміну ДБН В.2.6-11:2008)

ДБН В.1.2-7:2021 “Пожежна безпека” (Чинні з 01.09.2022, на заміну ДБН В.1.2-7-2008)

ДБН В.1.2-6:2021 “Механічний опір та стійкість” (Чинні з 01.09.2022, на заміну ДБН В.1.2-6-2008)

ДБН В.1.2-8:2021 “Гігієна, здоров’я та захист довкілля” (Чинні з 01.09.2022, на заміну ДБН В.1.2-8-2008)

ДБН В.1.2-9:2021 “Безпека і доступність під час експлуатації” (Чинні з 01.09.2022, на заміну ДБН В.1.2-9-2008)

ДБН Б.1.1-14:2021 “Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні” (Чинні з 01.10.2022, на заміну ДБН Б.1.1-21:2017 «Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території» та ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території»)

ДБН Б.1.1-13:2021 “Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях” (Чинні з 01.10.2022, на заміну ДБН Б.1.1-13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях»)

ДБН Б.2.2-3:2021 “Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту” (Чинні з 01.10.2022, на заміну ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту»)

Галузеві будівельні норми

ГБН В.2.2-34620942-002:2015 “Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування” (Чинний від 01.08.2015, на заміну ВБН В.2.2-45-1-2004)

ГБН В.2.2-35077234-001:2011 “Підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів. Вимоги до технологічного проектування” (Чинний від 01.06.2011)

ГБН В.2.3-218-003:2010 “Технологія улаштування гідроізоляції проїзної частини залізобетонних автодорожніх мостів і шляхопроводів із застосуванням полімерних матеріалів та водонепроникного бетону” (Чинний від 01.11.2010, на заміну ВБН В.2.3-218-003-97)

ГБН В.2.3-218-007:2012 “Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування” (Чинний від 01.10.2012, на заміну ВБН В.2.3-218-007-98)

ГБН В.2.3-218-534:2011 “Оцінювання стану бетонного покриття автомобільних доріг” (Чинний від 01.05.2011)

ГБН В.2.3-218-540:2012 “Охорона довкілля при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг” (Чинний від 01.10.2012)

ГБН В.2.3-218-547:2010 “Влаштування асфальтобетонних шарів дорожнього одягу при низьких температурах” (Чинний від 01.11.2010)

ГБН В.2.3-218-548:2010 “Армогрунтові підпірні стінки для автомобільних доріг. Проектування та будівництво” (Чинний від 01.04.2011)

ГБН В.2.3-218-551:2011 “Автомобільні дороги загального користування. Капітальний ремонт. Вимоги проектування” (Чинний від 01.01.2012)

ГБН В.2.3-34620942-001:2013 “Проектування телекомунікацій. Лінійно-апаратні цехи” (Чинний від 01.03.2014, втратив чинність в Україні ИП 117-88)

ГБН В.2.3-37472062-1:2012 “Споруди транспорту. Сортувальні пристрої залізниць. Норми проектування” (Чинний від 01.03.2013, на заміну ВБН В.2.3-218-007-98, втратив чинність в Україні ВСН 207-89)

ГБН В.2.3-37472062-2:2013 “Службово-технічні будівлі і споруди станційно-вокзальних комплексів та зупинних пунктів залізничного транспорту” (Чинний від 01.05.2014, на заміну ВБН В.2.3-1-2008)

ГБН В.2.3-37641918-544:2014 “Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги” (Чинний від 01.01.2015, на заміну ВБН В.2.3-218-544:2008)
Зміна № 1 до ГБН В.2.3-37641918-544:2014 (чинна з 01.09.2018)

ГБН В.2.3-37641918-549:2018 “Автомобільні дороги. Майданчики для стоянки транспортних засобів і відпочинку учасників дорожнього руху. Загальні вимоги проектування” (Чинні з 01.06.2018)

ГБН В.2.3-37641918-550:2018 “Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування” (Чинні з 01.06.2018)

ГБН В.2.3-37641918-552:2015 “Автомобільні дороги. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів дорожнього будівництва” (Чинний від 01.11.2015)

ГБН В.2.3-37641918-553:2013 “Мости і труби. Сталезалізобетонні конструкції” (Чинний від 01.09.2013, на заміну ДБН В.2.3-14:2006 у частині : глава 5 «Сталезалізобетонні конструкції», додаток G, додаток L, додаток N, додаток Q)

ГБН В.2.3-37641918-554:2013 “Автомобільні дороги. Шари дорожнього одягу з кам’яних матеріалів, відходів промисловості і ґрунтів, укріплених цементом. Проектування та будівництво” (Чинний від 01.09.2013, на заміну ВБН В.2.3-218-002-95)

ГБН В.2.3-37641918-557:2016 “Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. Проектування” (Чинний від 01.04.2017, на заміну ВБН В 2.3-218-008-97 у частині проектування)

ГБН В.2.3-37641918-559:2019 “Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. Проектування” (Чинний від 01.06.2019, на заміну ВБН В.2.3-218-186-2004)

ГБН В.2.5-00013741-72:2013 “Кабельні лінії напругою до 10 000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування” (На заміну СОУ 45.2-31032472-10:2009)

ГБН В.3.1-00013741-12:2011 “Магістральні газопроводи. Ремонт дуговим зварюванням в умовах експлуатації” (Чинний від 06.09.2011, текст відсутній)

ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт” (Чинний від 01.12.2011, на заміну ВБН Г.1-218-182-2006)

За матеріалами Мінгромад України